Eldningsförbudet hävs men vi avråder från att elda

Räddningstjänsten har beslutat att häva eldningsförbudet som har gällt sedan slutet på maj. Eftersom det fortfarande är mycket torrt i marken fortsätter man dock att avråda från att elda i skog och mark.

- Trots den senaste tidens regn så är de undre marklagren fortfarande mycket torra. Därför vill vi fortsätta att avråda från att elda, men det råder inte längre något förbud, säger räddningschefen Mårten Eskilsson.

Eldningsförbudet tas bort i hela kommunen från och med fredagen den 7 juli klockan 12.00.

Vad gäller vid avrådan?

Räddningstjänsten avråder från att:

  • elda ved, ris, grenar och liknande öppet på marken.
  • använda engångsgrill eller grill med korta ben direkt på marken.
  • bränna ogräs på tomten.
  • använda pyroteknik, exempelvis fyrverkerier.

Vid avrådan är det tillåtet att:

  • grilla på egen tomt.
  • grilla på allmän plats i iordningställda grillplatser eller på grill med höga ben.
  • använda stormkök (sprit/gasol för att steka eller koka mat).

Eldning av trädgårdsavfall

Tänk på att du som bor i detaljplanerat område endast får elda på din tomt under vissa tider på året. Enligt den lokala ordningsstadgan för Strängnäs kommun får du elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område under veckorna 13-15 på våren och veckorna 41-43 på hösten. Läs mer på sidan Elda utomhus.

Du ansvarar för brandsäkerheten

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjer och regler följs. Var försiktig och se till att ha släckutrustning nära till hands. Släck grillglöden med vatten när du är klar.

Läs mer på sidan Elda utomhus.

In english

There is no longer a fire ban in the municipality of Strängnäs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2023