Strängnäs kommun inleder samarbete med UNHCR

Sermon Shaba startar kvällen

Sermon Shaba talade under kvällen

Tillsammans med föreningen Starka Händer inleder Strängnäs kommun med stöd av UNHCR projektet Ideellt flyktingstöd

En stor samling medarbetare från Kanadas ambassad, föreningen Starka Händer, kommunalråd Jacob Högfeldt (M), UNHCR och personal från projektets andra pilotkommuner möttes när samarbetet för ökad integration invigdes under onsdagskvällen.

– Vi tror att Strängnäs kommun kan vara en bra pilotkommun för detta projekt tillsammans med Danderyd, Mora och Sjöbo. Vi har sett att projektet Ideellt flyktingstöd bidragit till ökat välmående, snabbare integration och bättre inkludering i samhället för nyanlända. Andra effekter är att det leder det till ett mer välkomnande och förstående samhälle, säger Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate hos UNHCR.

Kvällen inleddes med att Jakob Högfeld (M), kommunalråd i Strängnäs kommun, talade. Därefter talade Sermon Shaba, integrationssamordnare på Strängnäs kommun och projektledare för Ideellt flyktingstöd.

– Självklart sa vi ja när UNHCR hörde av sig och frågade om Strängnäs kommun ville ingå i projektet. Det känns kul och ärofyllt att få vara del av detta, säger Sermon Shaba.

Det krävs Starka Händer

Föreningen Starka Händer kommer att hjälpa till med att genomföra projektet i Strängnäs kommun. Starka Händer vill utveckla integrationen i samhället genom att öppna för möten mellan människor. 

– Vi ska bygga broar mellan svenskar och människor från andra länder och stötta med språk, kultur, traditioner, regler, lagar – allt man kan behöva kunskap om för att integreras snabbare i samhället, säger Mohamad Allatif, grundare av föreningen.

Läs mer om Starka Händer på deras webbplats.

Ungdomar från Starka Händer presenterade deras förening

Ungdomar från Starka Händer presenterade deras förening

Internationellt besök

Även personal från Kanadas ambassad kom till Strängnäs för att uppmärksamma tillfället. Ideellt flyktingstöd startade i Kanada i ett samarbete mellan UNHCR och Kanadas regering som ett integrations- och mottagningsprojekt och har haft stora framgångar. 2021 dramatiserades historien om en syrisk familj, som kom till Kanada och fick hjälp via Ideellt flyktingstöd, i filmen Peace By Chocolate. Filmen visades på invigningen av Ideellt flyktingstöd i Strängnäs.

Vad är Ideellt flyktingstöd?

Projektet innebär att medborgare och lokalsamhället engagerar sig i integration genom att bidra med sin egen tid, nätverk och kontakter. Exempel på saker projektet kan hjälpa till med är att lära sig mer om kultur och traditioner, utveckla nya språkkunskaper, få hjälp med praktiska ärenden och erbjuda nätverksmöjligheter för att få arbete och bostad. Programmet är ett komplement till de mottagande- och integrationsaktiviteter som Strängnäs kommun idag redan gör. 

Läs mer om Ideellt flyktingstöd på UNHCR:s webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023