Förstudie om breddat ägande i energibolag är klar

En förstudie om breddat ägande för Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har genomförts. EEM ägs i dag helt av Eskilstuna kommun genom det kommunala bolaget Eskilstuna Kommunföretag AB. Strängnäs Kommunföretag AB kommer att utreda hur detta skulle påverka invånarna i Strängnäs.

Det kommunala bolaget Strängnäs Kommunföretag AB är moderbolag till Sevab Strängnäs Energi AB. Sevab och EEM äger driftbolaget Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) tillsammans.

Strängnäs Kommunföretag kommer tillsammans med Sevab med anledning av detta att utreda hur ett breddat ägande för EEM skulle påverka Strängnäs kommuns invånare.

- Eskilstuna ska göra vad som är bäst för sina kommuninvånare och vi bevakar våra intressen för våra invånare. Vi måste säkerställa framtida leveranser till medborgarna i Strängnäs kommun, säger Jacob Högfeldt (M), styrelseordförande i Strängnäs Kommunföretag AB.

Eskilstuna Kommunföretag AB har genomfört en förstudie om eventuellt breddat ägande. Uppdraget att göra detta finns i ägardirektiven som kommer från Eskilstunas kommunfullmäktige. Förstudien föreslår ett breddat ägande av EEM, men att det offentliga ägandet ska vara i majoritet med minst 51 procent.

Förstudien kommer att behandlas på Eskilstuna Kommunföretag AB:s styrelsemöte den 26 oktober. Om styrelsen vill gå vidare med breddat ägande kommer ärendet till kommunfullmäktige i Eskilstuna i december.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023