När måltidsmiljön är en utmaning

Föreläsning

Skolpsykolog Madeleine Hedman och specialpedagog Cecilia Wendel föreläser

För barn och unga som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan måltider och skolmatsalar upplevas som extra svåra. Nu fyller måltidspersonal i kommunens skolor på med kunskap för att kunna möta fler på rätt sätt.

För de barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, där de vanligaste diagnoserna är adhd, add och autism, är matsituationer ofta extra utmanande. Att äta i en matsal är många gånger mindre styrt än i ett klassrum, ger mycket intryck när många samlas och kanske en högre ljudnivå. Många har också svårt med smaker, lukter och konsistenser.

– Måltiderna är en viktig del av hela skol- och förskoledagen och vi som arbetar med måltider i kommunen behöver utbilda oss för att bli bättre på att möta olika behov, säger Patrik Andersson, måltidschef för Strängnäs kommun.

Tillsammans med Ulrika Klaar som är chef för centrala barn- och elevhälsan har de tagit fram en föreläsning där Strängnäs kommuns skolpsykolog Madeleine Hedman och specialpedagog Cecilia Wendel föreläser. Det blir också diskussioner kring olika scenarier och hur måltidspersonal kan underlätta och förbereda sig.

– Elevhälsan ska arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande så det är jätteroligt att måltidsenheten visar så stort intresse och att vi tillsammans kan få måltider att fungera ännu bättre för de med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, säger Ulrika Klaar.

Måltidspersonalen får nu en grundkunskap inom NPF och en större förståelse för hur olika människor fungerar, med fokus på mat och måltidsmiljön.

– Vi vill att måltiden i skolan ska vara en positiv upplevelse för alla elever. Därför behöver vi arbeta förbyggande för att se till att måltiderna fungerar även för elever med NPF. För att nå dit behöver vi mer kunskap och förståelse för att vi ibland behöver göra på något annat sätt än vad vi brukar, säger Patrik Andersson.

Föreläsningen ordnas av Strängnäs kommun för måltidspersonal men även fristående skolor finns på plats och några från Eskilstuna kommun.

– Från Strängnäs kommunala skolor är det ett 30-tal deltagare som är på plats. Kockar och måltidsbiträden från förskola till gymnasienivå, berättar Ulrika Klaar.

– Det här är en start och en möjlighet för måltidspersonalen att tillsammans med lärare, pedagoger och andra göra varje barns skoldag lite enklare, säger Patrik Andersson.

---

Den som är intresserad av att veta mer kan exempelvis läsa på livsmedelsverkets webbplats:
Måltider för barn och elever med NPF i förskola och skola (livsmedelsverket.se)

På youtube kan du också se en film där "Anna" kort berättar om sin autism och sinnesintryck:
https://youtu.be/-72kQkj9HPI

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2023