Elever cyklade mer och åkte mindre bil

Vinnande bidrag från klass 2c Finningeskolan.

Vinnande bidrag från klass 2c Finningeskolan.

Engagerade elever bidrog till mindre trafik vid sin skolmiljö när de istället tog cykeln eller gick till skolan. Men många är oroliga över bilar som kör fort och vill ha fler farthinder.

Strängnäs kommun har under hösten haft två olika pilotprojekt för att uppmuntra elever att gå och cykla till och från skolan och att reflektera över sin trafikmiljö. Barnen och ungdomarna har också fått identifiera otrygga resvägar och diskuterat trafiksituationen vid sin skola.

Finningeskolan och Åkerskolan har varit med

De skolor som deltagit i projektet är Åkerskolan årskurs 4-9 och Finningeskolan med förskoleklass till årskurs 3. Projektledarna Moa Pettersson, utredare på Utbildningskontoret och Andreas Henriksson, verksamhetscontroller Teknik- och servicekontoret, konstaterar att projektet varit lyckat.

– På olika sätt har projektet synliggjort frågan om mer gröna och aktiva sätt att ta sig till och från skolorna. För både elever, lärare och vårdnadshavare, säger Moa Pettersson.

I Finningeskolan har eleverna ritat och skrivit hur de tagit sig till och från skolan och beskrivit sina upplevelser kring det.
– Vi har besökt barnen och tillsammans reflekterat kring hur skolvägen kan bli bättre och kännas säkrare. Vi har fått många fina förslag och idéer till lösningar på problem som eleverna identifierat, säger Andreas Henriksson.

Några citat från elever vid Finningeskolan om det bästa med att gå och cykla till skolan:
”Det blir mindre bilar på parkeringen”
”Man kan gå med kompisar”
”Man kan se roliga och fina grejer”


Om hur vägar skulle kunna kännas mindre farliga:
”Fler farthinder”
”Tro på sig själv, att man faktiskt kan gå och cykla till skolan”
”Att få sällskap”
”Att det finns cykelvägar”

På Åkerskolan har det varit fokus på hållbara resor och trafiksäkerhet.
– Eleverna har diskuterat i grupp och fått grundkunskap och inspiration till att gå och cykla. De har också fått besök av en cykelmekaniker och alla cyklar som var i behov fick en enklare genomgång, berättar Moa Pettersson.

– Klasserna samlade sedan poäng genom att cykla och gå till och från skolan under två veckor, säger Andreas Henriksson.

Några citat från eleverna på Åkerskolan.
”Det hade varit roligare om vi vann men jag tycker att klassen ändå var duktig som var med och deltog.”
”Jag tyckte det var väldigt lärorikt och intressant, jag tycker att det är väldigt viktigt att vi rör på oss vardagligen.”

Genomgång av cyklar

Barnens cyklar får en genomgång.

Alla är vinnare men…

Förutom diplom och fika till alla elever vann klass 1B och 2C från Finningeskolan en halvdag på ett lekland och klass 6A Åkerskolan vann en utflykt till en bowlinghall.

I december kommer slutrapport och utvärdering av pilotprojekten att presenteras för kommunstyrelsen. Om just de här projekten kommer att fortsätta i kommunens regi vet man inte ännu.

– Vi tar med oss mycket lärdomar till våra verksamheter. Skolorna kan oavsett vara med i den nationella Gå & Cykla-aktiviteten som anordnas varje år – det vill vi uppmuntra till, säger Moa Pettersson.

Vinnande bidrag från klass 1b Finningeskolan.

Vinnande bidrag från klass 1b Finningeskolan.

Ett innovationsprojekt för hållbar utveckling

Gå- och cyklaprojektet är en del av kommunens satsning Horisontella medel Agenda 2030. Satsningen ska bidra till att medarbetare startar och driver projekt och samarbetar över gränserna.

Läs mer om Innovationsprojekt för hållbar utveckling

Mer att läsa

Nationell Gå & Cykla-aktivitet: Om Gå & Cykla - Trafikkalendern

Nationell rekommendation: Forskare från Luleå tekniska universitet (LTU) har genom en barnkonsekvensanalys tagit fram en nationell rekommendation som uppmuntrar föräldrar att låta sina barn få vara aktiva under sina resor till och från skolan, redan från förskoleklass Nationella rekommendationen i sin helhet: FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023