Fortsatt fokus på folkhälsa i juni 2024

Lokala aktörer väljer att fortsätta satsningen på folkhälsa i egen regi utan Vasaloppet som samarbetspartner. Strängnäs kommun planerar att kombinera satsningen med gemensamma upplevelser i någon form.

Tack till alla som har svarat på enkäterna om Hemmavasan och Sommarfest eller på andra sätt meddelat er feedback. Det har kommit in många bra synpunkter som ger en bra vägledning inför framtiden.

– Vi vet att det vi gjorde i juni var mycket uppskattat både här i kommunen och utanför kommungränserna. Vi vill att invånarna ska få vara med om fina upplevelser nästa år också. Nu behöver vi tid för att fundera och planera kring hur vi ska ta detta vidare och se över vilka resurser vi har tillgängliga i utmanande tider, säger Lars Ekström, kommundirektör.

Nöjda med samarbetet var också Vasaloppet som tyckte att Strängnäs kommun och föreningen bakom Hemmavasan Strängnäs gjorde ett bra evenemang.

Nästa steg i egen regi

Vasaloppets VD Johan Eriksson har meddelat att Strängnäs var en jättebra pilot. Tråkigt nog har de inte möjlighet att fortsätta med projektet Hemmavasan, vare sig i Strängnäs eller på andra platser i landet.

–Vi har informerat alla samarbetspartners, sponsorer och föreningar som var med i juni. Det kändes inte så kul men beskedet landade bra – alla är peppade att ta steget vidare med något eget i folkhälsans och rörelsens tecken. Nu ska föreningen ses för att planera vad vi ska göra. Inget depp – bara pepp!, säger Torbjörn Pettersson, projektledare för Hemmavasan Strängnäs 2023.

Kombinera med kultur och gemensamma upplevelser

Flera samarbetspartners i Hemmavasan Strängnäs 2023 har uttryckt att de gärna ser att kommande års evenemang sitter ihop med andra typer av folkliga och festliga aktiviteter.

–Det är såklart fint om vi kan fortsätta jobba med folkhälsa i ordets breda betydelse precis som Agenda 2030:s mål kring social hållbarhet säger. Vi på kulturkontoret är bra på att arrangera gemensamma upplevelser och hoppas såklart att vi kan bidra med det även nästa år, säger Johanna Nyberg, projektledare på scen- och kulturproduktion.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023