Sommargatan stannar tills nästa år

Hospitalsgatans framtid som sommargata förlängs ytterligare i väntan på nytt beslut.

Personer i bild på sommargata i Strängnäs

– I väntan på ett permanent beslut om sommargatans framtid så är en förlängning helt rätt. Nu får vi också chansen att se hur sommargatan passar in i Strängnäs under ett helt kalenderår, säger Christine Blomqvist Gyllby (M), ordförande i Teknik- och fritidsnämnden.

Sommargatan behålls till sista augusti

I våras togs beslut av teknik- och fritidsnämnden att förvandla Hospitalsgatan i Strängnäs till en sommargata och sedan den 15 maj har Hospitalsgatan enbart varit öppen för gång- och cykeltrafikanter. Planen var först att sommargatan enbart skulle vara kvar till mitten av augusti 2023, men under hösten beslutade nämnden att behålla gatan året ut.

Grundat på respons från boende och näringsidkare längs med gatan, samt enkäter och undersökningar som genomförts under året, tas nu beslutet att sommargatan på Hospitalsgatan får vara kvar till sista augusti 2024.

Vad är en sommargata?

En sommargata skapas genom att man stänger av en central gata helt eller delvis för biltrafik under sommaren för att skapa en mer levande och trivsam plats för invånare och besökare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023