• Startsida
  • / Nyheter
  • / Mälarkommuner i nytt samarbete mot organiserad brottslighet

Mälarkommuner i nytt samarbete mot organiserad brottslighet

Fyra olika ordförande i kommunstyrelsen och Gunnar Appelgren från polisen

Strängnäs kommun är med i nätverket Mälarkommuner mot organiserad brottslighet som ett led i att bekämpa det växande hotet från organiserad brottslighet. I nätverket ingår Enköping, Eskilstuna, Nykvarn, Strängnäs, Södertälje och Västerås i samarbete med Polismyndigheten.

Organiserad brottslighet påverkar kommunerna och invånarna allt mer när välfärdspengar och myndighetsbeslut används för oseriösa ändamål. Nätverket och polisen har tillsammans enats om en gemensam lägesbild för 2023. Ett av de viktigaste hoten man har identifierat från organiserad brottslighet är ”angrepp på utbetalande system och undandragande av skatter och avgifter”.

Kommunernas ledning träffades i november

I november träffades Mälarkommuner mot organiserad brottslighet i Västerås. Från alla kommunerna deltog respektive kommundirektör och ordförande i kommunstyrelsen. Diskussionen handlade framför allt om den senaste tidens ökning av organiserad brottslighet, missbruk av välfärdspengar och oseriösa företagsverksamheter. Nätverkets fokus ligger på att intensifiera samarbetet mellan myndigheter och kommuner för att motverka olika former av brottslighet.

– Det här känns väldigt starkt, sex kommuner som jobbar myndighetsövergripande mot ett gemensamt mål. Brottsligheten vi vill bekämpa ser inte kommungränser. Nu kan vi tillsammans jobba vidare över gränserna och få ett bättre grepp om helheten, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Enighet om sex arbetsområden

Kommunerna har enats om att tillsammans arbeta med sex arbetsområden:

  • Sunt samhällsbyggande och bostadsbyggande
  • Miljöbrott och tillsyn
  • Vård och omsorg
  • Försörjningsstöd
  • Folkbokföringsbrott
  • Våga anmäla

Strängnäs kommun har redan satt igång ett arbete med fördjupade samarbeten både internt och med lokala aktörer som till exempel polisen. Ett samarbete med våra grannkommuner ger Strängnäs ännu bättre förutsättningar.

– Vi tycker att det är oerhört viktigt att samarbeta med våra grannar för att dela med oss av våra erfarenheter och få ta del av andras kunskaper. Ensam är inte stark om vi ska lyckas vända den här negativa spiralen, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun.

Ökad kunskap leder till rätt insatser

Genom gemensamma insatser och ökad spridning av kunskap mellan kommunerna vill man stärka sin förmåga att bekämpa organiserad brottslighet och välfärdsbrott. Det är också viktigt att öka medvetenheten internt i kommunerna för att bekämpa välfärdsbrott och främja samverkan med andra myndigheter. Med rätt kunskap i ett tidigt skede kan myndigheterna bli bättre på att få koll på olika verksamheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2023