Här är årets kulturstipendiater för 2023

Nu är det klart vilka som får Strängnäs kommuns kulturstipendium år 2023. Kulturhistoria och konst står i fokus när en förening och två personer delar på 50 000 kronor.

Under året 2023 har kommunens kulturhistoria uppmärksammats i många olika former. Två av årets kulturstipendiater premieras nu för sitt arbete med folkbildning och kulturhistoria.

Beredningsgruppen var eniga om att både Föreningen Dramatiserade vandringar i Strängnäs och lokalhistoriker Inge "Fritte" Bergqvist är viktiga aktörer i att göra Strängnäs kulturarv tillgängliga för allmänheten. För att kunna ta med oss vår historia in i framtiden är aktörer som dessa guld värda, säger kulturproducent Annika Busch Palm som är en av de tjänstepersoner som varit med i beredningsgruppen.

Den tredje stipendiaten är den mångsida konstnären Angela Ursol. Hon flydde från kriget i Ukraina och bosatte sig i Strängnäs under 2022. Med ateljé i Konstfabriken har hon snabbt etablerat sig i kommunen.

Angela har på den korta tid hon bott här hunnit engagera sig i flera lokala projekt. Hon var en av konstnärerna som arbetade med konststaketet i Mariefred till exempel. Jag hoppas att många kommer till Åkers styckebruk på nyårsaftons dag och upplever det eldkonstverket som Nils-Bertil Malmberg skapat tillsammans med Angela Ursol och Sture Sörberg, säger kulturnämndens ordförande Jennie Larsson Tjernström.

Kulturstipendiet kommer att delas ut under en ceremoni den 12 december i samband med kulturnämndens sammanträde.

Kulturstipendiaterna år 2023 och motiveringar

 

Föreningen Dramatiserade vandringar i Strängnäs har i flera decennier varit ett unikt och populärt kulturinslag i Strängnäs stad.

Föreningen har genom åren engagerat kommunbor i alla åldrar att medverka och gestalta olika historiska händelser som utspelat sig i Strängnäs. Vandringarna lockar varje år många besökare, både invånare och turister.

För sitt sätt att sprida kunskap om den lokala historien med ett lustfyllt tilltal för en bred målgrupp, tilldelas föreningen Strängnäs kommuns kulturstipendium med 20 000 kronor.

Angela Ursol har på ett häpnadsväckande sätt etablerat sig som konstnär i Strängnäs och i Sverige, på bara ett och ett halvt år. Angelas konst är mångfacetterad och uttrycksfull och hon arbetar med en mängd olika tekniker och material. Angela har redan blivit inbjuden att ställa ut på flera ställen utanför Strängnäs, bland annat på Kulturhuset i Stockholm.

Angela Ursol tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 20 000 kronor för sin kvalitativa och drabbande konst och för att hon är en god ambassadör för både Strängnäs kommun och Konstfabriken.

Inge ”Fritte” Bergqvist kan och vet det mesta som är värt att veta, om människor och miljöer som finns och har funnits i och omkring Strängnäs. Fritte är i sanning en folkbildare och har på ett entusiastiskt sätt skapat intresse och engagemang kring den lokala historien, genom bland annat populära föreläsningar och tidningsartiklar under många års tid.

Strängnäskännaren Fritte Berqvist tilldelas Strängnäs kommuns kulturstipendium med 10 000 kronor för förmågan och viljan att dela med sig av sin stora historiska kunskap.

Så fungerar kulturstipendiet

Syftet med stipendiet är att lyfta och uppmärksamma kulturellt viktiga insatser inom områden så som dans, design, film, folkbildning, foto, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater. Den totala stipendiesumman är på 50 000 kronor och kan delas ut till enskilda personer, organisationer eller grupper.

Beslut om vilka som fick årets kulturstipendier klubbades av kulturnämnden den 21 november, efter underlag från en beredningsgrupp bestående av tjänstepersoner inom kulturkontoret samt representanter från Ungdomsrådet SKUR, Seniorrådet och Funktionsrådet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 november 2023