• Startsida
  • / Nyheter
  • / Beslut om fastigheten Benninge och gångväg vid Långberget

Beslut om fastigheten Benninge och gångväg vid Långberget

Nu har kommunstyrelsen beslutat att Europaskolan Rogge får köpa byggnaderna och anläggningarna som de använder för sin skolverksamhet idag. Kommunen ska också göra en gångväg genom området för allmänheten.

Nu är det klart hur Europaskolan Rogge och allmänheten ska samsas om området som heter Benninge 10. Långberget är en attraktiv plats som används av såväl allmänhet och föreningar som skolor och förskolor i området. Skolan får i och med beslutet en tydlig beskrivning om hur de får använda platsen samtidigt som allmänhetens tillgång till Långberget säkras via en gångväg. Därför är gångvägens placering vald för att skapa en attraktiv och tillgänglig stadsdel på lång sikt.

– Vi har verkligen ansträngt oss för att lyssna in och titta på flera lösningar. Skönt att vi äntligen kan landa i en kompromiss som tar hänsyn till de allra flesta perspektiven. Alla kan inte bli 100 procent nöjda men så fungerar det. Vi hoppas att detta innebär att skolan får möjlighet att planera framåt i lugn och ro samtidigt som vi har tagit ett hållbart beslut för vår stadsnära gröna lunga Långberget, säger Anders Härnbro (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Får bara användas till skolverksamhet

Enligt avtalet får fastigheterna bara användas till skolverksamhet. Skulle det i framtiden bli aktuellt med planer på en annan verksamhet på platsen behöver man ta fram en ny detaljplan och ett nytt tomträttsavtal. Det kan också bli så att avtalet sägs upp och att kommunen löser in byggnaderna igen.

Beslut om avtal för tomträtt, byggnader och gångväg

Efter ett beslut i kommunstyrelsen , 4 MB. i november erbjuder Strängnäs kommun Europaskolan Rogges bolag Fastighetsbolaget Lyktan AB att använda fastigheten Benninge 10 genom ett så kallat tomträttsavtal. Ett tomträttsavtal liknar i stora delar ett arrende. Samtidigt säljer kommunen byggnaderna och anläggningar på platsen till samma bolag för 10 miljoner kronor. I avtalet står det också att kommunen har rätt att bygga och ta ansvar för driften av en gångväg för allmänheten genom området.

Kartbild över Benninge med skolan och gångväg

Genomförande i flera steg

  1. I mars 2023 tecknade Strängnäs kommun, Strängnäs fastighets AB och Lyktan förvaltning AB en avsiktsförklaring. Då kom parterna överens om att arbeta vidare med att planera och genomföra de olika stegen som krävs för att fastigheten Benninge 10 ska kunna upplåtas som en tomträtt.
  2. I juni köpte Strängnäs kommun fastigheten Benninge 10 av Strängnäs fastighets AB. Köpet blev klart i september.
  3. I november beslutade kommunstyrelsen att godkänna tomträttsavtalet som tillåter att Lyktan förvaltning AB får köpa byggnaderna och anläggningarna. Med anläggningar menas till exempel parkeringsplatser och basketplan.
  4. I december ska ärendet vidare till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut.

Fastighet

En fastighet är inte en byggnad utan en avgränsad del mark. Byggnader och andra anläggningar som hör till fastigheten är så kallade fastighetstillbehör.

Tomträtt

En nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som ägande. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttsinnehavaren rätt att använda tomträtten på lång tid på ett sätt som liknar ett arrende.

Anläggning

Parkeringsplatser, fasta aktivitetersytor (som till exempel en basketplan) och vatten- och avloppsanläggningar är exempel på sådant som räknas som tillbehör och de kallas anläggningar i såna här sammanhang.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2023