• Startsida
  • / Nyheter
  • / Både godkänt och områden som behöver åtgärder för Åkerskolan

Både godkänt och områden som behöver åtgärder för Åkerskolan

Överlag positivt när Skolinspektionen återkopplat till Åkerskolan efter sin inspektion, men några saker behöver rättas till.

– Roligt att Skolinspektionen ger oss godkänt på många punkter som trygghet och studiero för eleverna, som vi arbetat hårt med, säger Anders Petersson, rektor på Åkerskolan.

Ungefär vart tredje år undersöker Skolinspektionen olika skolor i Sverige för att se hur man följer lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Man ser över olika områden olika år. I september besökte de Åkerskolan, nu har deras beslut och återkoppling kommit tillbaka.

Godkänt för behöriga lärare och studiero

Skolinspektionen ger Åkerskolan godkänt när det kommer till att undervisningen bedrivs under ledning av lärare, undervisning av behöriga och legitimerade lärare, studiehandledning på modersmålet, extra anpassningar, förebyggande arbete för att skapa trygghet och studiero samt betygssättning.

Tre åtgärdsområden

Det är tre områden som Åkerskolan behöver vidta några åtgärder kring. Det handlar om mottagande av nyanlända elever, särskilt stöd samt frånvarohantering. Skolan ska bland annat upprätta individuella studieplaner för nyanlända elever, ha tydliga rutiner och åtgärdsprogram för elever man ser behöver särskilt stöd. Elever som har upprepad eller längre frånvaro ska uppmärksammas och orsakerna ska utredas.

– Områdena som Skolinspektionen pekar på är inte okända för oss. Vi arbetar redan nu aktivt med de olika områdena och ska komma till rätta med dem, säger rektor Anders Petersson.

Till den 29 mars 2024 ska Åkerskolan (tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden som är huvudman) rätta till åtgärderna som Skolinspektionen pekar på och redovisa det till dem.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2023