• Startsida
  • / Nyheter
  • / Socialkontoret i Strängnäs anmäler långa utredningstider

Socialkontoret i Strängnäs anmäler långa utredningstider

Socialkontoret i Strängnäs har haft flera ärenden som inte har utretts i tid under året. Därför lämnar nu socialkontoret in en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vid granskning av ärenden på utredningsenheten för barn och vuxna upptäcktes att ett stort antal utredningar inte slutförts inom den lagstadgande tiden. Detta ledde till att socialkontoret valde att inleda en utredning enligt lex Sarah. Det görs när man misstänker att det finns ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande.

Under pågående utredning har det framkommit att ingen har farit direkt illa av utredningstiderna, men att det finns en risk för missförhållande när utredningar drar ut på tiden. När utredningen är klar ska den lämnas in till IVO som är tillsynsmyndighet.

– Det är självklart mycket viktigt att ärenden utreds i tid för att barn och unga inte ska fara illa. Man ska heller inte behöva vänta på besked. Det är därför vi gör den här utredningen så att vi kan komma till rätta med våra brister och förhindra att det sker framöver, säger Marjo Savelius, socialchef på Strängnäs kommun.

Antalet utredningar inom socialtjänsten har ökat med nästan 90 procent jämfört med förra året. Det har gjort att arbetsbelastningen för handläggare inom socialtjänsten är mycket hög samtidigt som det har varit svårt att rekrytera personal i takt med behovet.

– Ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra socialkontorets verksamheter har påbörjats under året. Vi ska vara en trygg och säker myndighet och därför arbetar vi hårt med att skapa ordning och reda med tydliga riktlinjer och rutiner, säger Marjo Savelius.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2023