• Startsida
  • / Nyheter
  • / Digitala trygghetslarm ger bättre omsorg och större trygghet

Digitala trygghetslarm ger bättre omsorg och större trygghet

Omsorgspersonal håller en mobiltelefon i handen som visar hur appen till de digitala trygghetslarmen ser ut.

Nu införs digitala trygghetslarm på kommunens särskilda boenden. Det ger större trygghet för både brukarna och deras anhöriga, samtidigt som det underlättar arbetet för omsorgspersonalen.

Under hösten 2023 började Strängnäs kommun införa ett nytt digitalt larm med trygghetssensor på särskilda boenden. De nya trygghetslarmen larmar om brukaren behöver hjälp men inte själv kan larma, till exempel vid fallolyckor. Trygghetsensorn kan även användas för tillsyn nattetid via en dator eller telefon.

Kristinagården först ut av kommunens särskilda boenden

På Kristinagården bor ungefär 70 äldre personer med omsorgsbehov dygnet runt. I september påbörjades arbetet med att införa digitala trygghetslarm. Eva Cedervall är enhetschef på Kristinagården 2 och projektledare för införandet i samarbete med Johanna Carlsson, verksamhetsutvecklare äldreomsorgen.

– Kristinagården var först ut och vi påbörjade införandet under hösten. Även Hammargården i Mariefred har nu fått digitala trygghetslarm, berättar Eva Cedervall.

Positivt mottagande av brukare, anhöriga och omsorgspersonal

De digitala trygghetslarmen har tagits emot positivt av både brukare, deras anhöriga och inte minst omsorgspersonalen som ett komplement för att öka tryggheten och ge bättre omsorg. Eftersom larmen även kan användas för digital tillsyn nattetid kan omsorgspersonalen säkerställa att allt är i sin ordning utan att behöva störa eller väcka brukarna. Samtidigt kan brukarna känna trygghet då de vet att de snabbt kan få hjälp om det skulle behövas.

All omsorgspersonal har fått lära sig att använda den app som tar emot och hanterar larmen. Några är även digitala larmadministratörer och har fått extra utbildning i hur man hanterar och ställer in larmen. Grundinställningen är att larmet går vid fall, om en brukare ropar på hjälp eller inte återvänder från badrummet inom en viss tid. Övriga inställningar i larmet är alltid individuellt anpassade utifrån behov och önskemål hos den enskilde brukaren.

De boende på Kristinagården har också varit delaktiga i införandet.

– Vi har visat brukarna hur det ser ut när ett larm går och de har själva fått testa appen och se hur larmet fungerar, förklarar Johanna Carlsson.

Så fungerar digitala trygghetslarm

Trygghetslarmet har en digital sensor som monteras på väggen. Den larmar personalen via en dator eller telefon även om inte brukaren själv kan larma genom det trygghetslarm som kan bäras på handleden eller hängas runt halsen.

Bilden som skickas från systemet är anonymiserad och personen som är i rummet syns endast som en skuggad figur och går inte att identifiera. Bilden hjälper omsorgspersonalen att snabbt kunna bedöma situationen och hur de ska agera, till exempel om bilden visar att personen fallit omkull.

  • När larmet går skickas en anonymiserad bild, plats och tid till omsorgspersonalens telefon eller surfplatta.
  • Endast behörig personal kan utföra digitalt besök nattetid.
  • Inga videosekvenser lagras av systemet och varningsbilder sparas endast i 30 minuter. Däremot sparas information om att tillsyn är genomförd och vilka larm som har skickats.
  • Om det blir strömavbrott eller fel på sensorn får personalen ett meddelande.
  • Personalen kan stänga av larmet tillfälligt vid besök.

Välfärdstekniksamordnare utvecklar digitaliseringen

Digitala trygghetslarm är en del av så kallad välfärdsteknik – digital teknik som används för att öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för äldre och funktionsnedsatta personer med behov av stöd.

I juni 2022 examinerades Strängnäs kommuns första välfärdstekniksamordnare. De är en viktig del i arbetet med att införa välfärdsteknik i verksamheterna och ska stötta och handleda både brukare och medarbetare i användandet av den nya tekniken.

Införandet av de digitala trygghetslarmen fortsätter nu i hela kommunen.

– Till sommaren ska alla särskilda boenden och LSS-boenden i kommunen ha fått de digitala trygghetslarmen, säger Eva Cedervall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023