Tyck till om vår uppdaterade översiktsplan

Eddie Lundgren och Anders Härnbro

Nu finns den uppdaterade översiktsplanen tillgänglig för granskning mellan 20 december 2023 till 1 mars 2024.

En översiktsplan beskriver hur vi i framtiden ska använda vår mark och vårt vatten samt hur vi ska planera för bebyggelse.

– Alla kommuner måste enligt lag ha en översiktsplan. Tidigare i år genomfördes ett första samråd där allmänheten, företag, föreningar och myndigheter bjöds in att lämna synpunkter på översiktsplanen. Dessa synpunkter har nu bearbetats och det kan du ta del av i det nya förslaget, säger Anders Härnbro (S) ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Nästa steg i processen kallas för granskning och det innebär att du nu kan lämna synpunkter på översiktsplanen, på genomförda förändringar eller komma med andra idéer om Strängnäs långsiktiga utveckling som inte fångats upp tidigare.

– Under det första samrådet fick vi in många intressanta och relevanta synpunkter. En majoritet av inkomna synpunkter har vi kunnat beakta och justera handlingarna utifrån, säger Eddie Lundgren översiktsplanerare i Strängnäs kommun.

Översiktsplanen innehåller också en hållbarhetsbedömning, en prövning av barnens bästa samt en samrådsredogörelse där alla inkomna synpunkter presenteras och har bemötts.

Så kan du ta del av förslaget

Digitalt format

Läs förslaget direkt på webbsidan Granskningshandling: Förslag till reviderad översiktsplan - Strängnäs kommun (strangnas.se)

Där kan du också kan ladda ner den som en pdf-fil.

Tryckt format

Under hela granskningsperioden kommer även översiktsplanen finnas tillgänglig i tryckt format på följande platser under ordinarie öppettider:

 • Strängnäs kommunhus Nygatan 10, Strängnäs
 • Kulturhuset Multeum Eskilstunavägen 2, Strängnäs
 • Mariefreds bibliotek Rådhuset, Mariefred
 • Åkers bibliotek Skolvägen 1, Åkers Styckebruk
 • Stallarholmens bibliotek, Vannestavägen 2, Stallarholmen

Öppet hus

Under granskningsperioden kommer vi ha öppet hus för dig som vill se översiktsplanen och de justeringar som gjorts efter samrådet. Representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att informera om översiktsplanen och besvara dina frågor och funderingar. Det kommer också att vara möjligt att lämna in synpunkter på plats.

 • Strängnäs kommunhus
  Nygatan 10, Strängnäs
  17 januari 15.00–18.30
 • Mariefreds bibliotek
  Rådhuset, Mariefred
  1 februari 14.00–19.00
 • Stallarholmens bibliotek
  Vannestavägen 2, Stallarholmen
  7 februari 16.30–19.00
 • Åkers Bibliotek
  Skolvägen 1, Åkers Styckebruk
  12 februari 16.30–19.00
 • Strängnäs kommunhus
  Nygatan 10, Strängnäs
  15 februari 14.00–19.00

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som visar kommunens syn på hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den ger vägledning för hur kommunen ska agera vid detaljplanering och bygglov till exempel.

Sammanfattning

Den uppdaterade översiktsplanen tar avstamp i den tidigare handlingen Översiktsplan 2014. Den övergripande inriktningen är inte ändrad i den nya planen men har vidareutvecklats inom flera områden. Under våren 2023 hölls samråd med allmänheten, företag, föreningar och myndigheter som bjöds in att lämna synpunkter som nu har bearbetats och bemötts i en samrådsredogörelse. Vi vill nu höra vad du tycker och tänker om det nya förslaget och detta steg i processen kallas granskning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023