Låt fiskarna i Mälaren leka med din julgran

När klapparna är utdelade och julgranen glittrat färdigt i ditt hem kan den bli en lekplats och gömställe för fiskar. Lämna din gran till kommunen 1-13 januari på utmärkta platser.

– Julgranar blir perfekta risvasar. Vill du göra en insats för fiskarna så lämna din gran till oss, säger Josefin Krakowski, utredare för avfall, återvinning och återbruk Strängnäs kommun.

Strängnäs kommun gör risvasar av de förbrukade julgranarna och sänker ner dem i Mälaren. Det finns flera platser runt om i kommunen där du kan lämna in granen.

– ­När julgranarna sänkts till sjöbotten kan fiskarna leka vid dem, de kan söka skydd och gömma sig från rovdjur. Det blir också en bra boendemiljö för deras yngel, säger Josefin Krakowski.

Risvasarna kommer att ge positiva effekter under flera år framöver. Platserna där de placeras ut brukar också bli bra fiskevatten.

Här kan du lämna din gran

På dessa återvinningsstationer kan du lämna din gran från 1 januari fram till tjugondedag knut, lördag den 13 januari.

  • Strängnäs: Återvinningsstationen vid Nygatan, kommunhuset
  • Mariefred: Återvinningsstationen vid Slottsbrinksvägen
  • Stallarholmen: Återvinningsstationen vid Örstabadet
  • Åkers styckebruk: Återvinningsstationen vid ICA-parkeringen

Platserna kommer vara utmärkta.

Tänk på att granen du lämnar ska vara obesprutad

– ­Rödgranar funkar men inte Kungsgranar som tyvärr brukar vara för besprutade, säger Josefin Krakowski.

Har du en gran som inte passar för att bli risvase lämnar du den vanligt till Kvitten eller Läggesta återvinningscentraler. Då blir de till värme och el i kraftvärmeverket.

Så går det till

Risvasarna sänks ner på sjöbotten med hjälp av en tyngd. Om det är is på sjön kommer granarna att läggas på isen för att sedan sjunka när isen smälter.

Granarna placeras ut i vatten i nära anslutning till tätorterna och markägarna har gett sitt godkännande.

Därför behövs din gamla gran

I många vatten har miljön påverkats negativt – bottenvegetationen har blivit sämre och fiskar saknar naturliga platser där de kan leka och söka skydd. Att hjälpa fiskarna på traven genom att bygga en så kallad risvase av gamla julgranar är en enkel insats som gör stor skillnad för fiskar så som abborre och gös.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 december 2023