Det är bra att bo i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun får höga betyg av invånarna när det gäller hur kommunen är att bo och leva i, med närheten till natur som en stor positiv faktor.

Det framgår av den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån, SCB, genomförde i Strängnäs kommun under hösten 2023.

Exempel på andra höga betyg i undersökningen får även möjligheterna till att återvinna förpackningar nära där man bor, bemötande av tjänstepersoner, bibliotekens utbud och skötsel av allmänna platser. Även räddningstjänsten får mycket höga siffror.

– Det är ett fint kvitto på att människor trivs här och att medborgarna uppskattar både sin närmiljö och kommunens arbete i stort, säger Lars Ekström, kommundirektör.

Undersökningen visar att medborgarna är oroliga för att blir utsatt för hot och trakasserier på nätet samt om det kommer ske en allvarlig samhällsstörning eller terrorhandling i kommunen. Andra områden som får lägre betyg är frågan om man upplever att beslut som tas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade samt möjligheten att påverka politiska beslut.

– Vi behöver bli ännu bättre. Under 2024 kommer kommunen fortsätta arbetet med att utveckla medborgardialog och återkopplingen till medborgarna. Hösten 2023 tillsattes en halvtids projekttjänst för just det, så arbetet pågår, säger Lars Ekström.

Undersökningen i korthet

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och skickas till ett slumpmässigt urval på 1208 personer i åldrarna 18 år eller äldre. Av dessa besvarade 36 procent årets enkät i Strängnäs kommun.

96,1 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.

78,1 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.

65,3 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra att flytta hit.

Ta del av hela undersökningen

Medborgarundersökningar på kommunens webbplats Medborgarundersökning - Strängnäs kommun (strangnas.se) samt på kolada. Jämföraren - Kolada

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2024