Dubbel tumme upp med tvålärarsystem

Karinslundsskolan

På Karinslundsskolan arbetar man med tvålärarsystem i årskurs fem och sex sedan några månader. Så här långt är alla väldigt nöjda och man ser många fördelar.

Tvålärarsystemet innebär att klasserna på samtliga lektioner har två lärare som arbetar tillsammans i par. Man delar på och ansvarar för det pedagogiska, betygssättning och planering.

– Jag har arbetat så här tidigare på en annan skola och tycker det fungerat väldigt bra, berättar Sólveig Hólmfrídardóttir Gudnadóttir, klasslärare för årskurs fem.

Skolans nya rektor Charlotte Waltersson Fredin hade också tidigare erfarenheter av systemet och läraren Pia Nykvist ville gärna vara med och prova. I vanliga fall är läraryrket ganska mycket ensamarbete.

– Här hos oss slog vi ihop två mindre årskurs fem som vi tidigare hade enskilt ansvar för, till en stor klass med cirka 30 elever som vi har gemensamt ansvar för i stället, säger Pia Nykvist.

Oron försvann

Det fanns viss oro hos vårdnadshavare över förändringen eftersom små grupper ska vara bra för barnen.

– Det här blev mycket bättre för oss. Barnen har sagt att det bästa med terminen var att man fick en större klass och fler kompisar. Man lär sig samarbeta med många olika. Jag tyckte att det var svårt med gruppdynamik och diskussioner i liten klass och att räcka till och hinna med alla när man var ensam, säger Sólveig Hólmfrídardóttir Gudnadóttir.

– Ett exempel är konflikter som eleverna tar med sig in efter rasten. Det kan ta mycket tid och gör att övriga måste vänta på undervisningen. Sådant kan vi nu hantera mycket bättre, säger Pia Nykvist.

På Karinslundsskolan har man inte kunnat utvärdera alla delar ännu men andra skolor med systemet vittnar om att eleverna blir mer sedda, får mer hjälp och uppmärksamhet.

– Som lärare behövde vi i uppstarten resonera mycket ihop, för att ha en samsyn. Vi planerar lektioner och gör bedömningar ihop, men vi har ju olika kompetens när det gäller ämnen så det huvudansvaret ligger kvar hos den läraren, säger Pia Nykvist som är ämneslärare i svenska och engelska.

Sólveig Hólmfrídardóttir Gudnadóttir undervisar i ma, no, so och teknik.

Mer tid för planering behövs

– Det är tryggare för både lärare och elever när vi är två som planerar undervisningen. När något händer, om man blir sjuk eller borta av annan anledning, kan undervisningen fortsätta som planerat, den andra har full koll. Vi kan också dela upp klassen i klassrummet om vi vill, säger hon.

Både Sólveig och Pia poängterar att det behövs mer tid för planering och man måste kommunicera mycket med varandra. Och att man behöver vara överens om ett samledarskap och exempelvis klassrumsregler och upplägg på lektioner.

– Vi är väldigt nöjda, det är roligt att arbeta ihop. Vi kan dela det som är svårt, har någon att diskutera med och reflektera med och vi kan säga till varandra när något i undervisningen inte fungerar, konstaterar de båda. Tryggt och effektivt när man som lärarpar arbetat ihop sig.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024