Skolor planerar sin organisation

I början på varje nytt år påbörjar kommunens grundskolor planering inför nästkommande läsår. Nu ser man alltså över sin organisation och sin bemanning inför läsår 2024-2025 så att den är anpassad för den verksamhet man vill bedriva och håller den höga kvalité man vill ha.

Av kommunens nio grundskolor kan vi idag se att Mariefreds skola, Åkerskolan och Karinslundsskolan behöver göra vissa anpassningar för att bland annat möta Skolinspektionens krav på legitimerade och behöriga lärare.

Paulinska skolan behöver göra justeringar i sin organisation för att få en hållbar budget i förhållande till verksamhet och antal elever. I och med det passar man också på att göra en större kompetensväxling för att möta verksamhetens behov.

Nu börjar en intern process på skolorna där rektorerna samverkar sitt förslag till organisation.

– Från Skolinspektionens tillsyn i kommunen har vi fått upp medvetandet om kravet på legitimerade och ämnesbehöriga lärare. Nu har skolorna möjlighet att justera tjänster inför kommande läsår, säger Raija Ikonen, verksamhetschef för grundskolan, Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2024