Fler laddstationer för elbilar i Strängnäs kommun

Strängnäs kommun tar fler steg mot en mer hållbar framtid genom att utvärdera och förbättra laddinfrastrukturen. Kommunstyrelsen hanterade tre ärenden kopplade till elbilsladdning på sammanträdet den 14 februari.

Följande tre ärenden hanterades på kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari.

Medborgarförslag om laddstolpar i parkeringsgarage

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag om att införa tre timmars gratis parkering vid laddstolparna i parkeringsgaraget vid Resecentrum i Strängnäs. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

– Detta förslag är ett steg mot att göra laddinfrastrukturen mer tillgänglig och främja övergången till mer miljövänliga transportalternativ, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Motion om snabbladdning i alla tätorter

På kommunstyrelsens möte behandlades en motion om att införa laddstolpar med snabbladdning i alla tätorter i kommunen. Kommunstyrelsen delar motionärens bild av att det behövs fler laddplatser i kommunens tätorter och arbetar för att möjliggöra för privata aktörer att etablera sig. Idag finns snabbladdning vid Biskopskvarn och kommunhuset i Strängnäs.

Nya laddstationer i Strängnäs

På sitt möte beslutade kommunstyrelsen att godkänna att ett företag uppför nya laddstationer vid Stortorget och parkeringen vid hamnen i Västerviken i Strängnäs.

– Strängnäs kommun tar stora steg mot en mer hållbar framtid genom att utvärdera och förbättra sin laddinfrastruktur samt stödja initiativ från medborgarna för att främja användningen av elbilar. Detta är en del av kommunens engagemang för att skapa en mer hållbar och miljövänlig kommun för alla invånare, säger Jacob Högfeldt (M).

Rapport lyfter fram ökat behov av laddplatser

En nyligen genomförd rapport lyfter fram behovet av att utöka den befintliga laddinfrastrukturen för att möta det växande behovet av elbilsladdning i kommunen. Idag finns 15 publika laddningsstationer och totalt 74 laddplatser. Rapporten understryker vikten av att inte bara öka antalet laddplatser utan också att välja rätt laddningseffekt för att tillgodose olika behov.

Rapporten föreslår att kommunen fokuserar på platser där besökare vistas under en bestämd tid. Det vill säga där fordonet står parkerat under en längre tid, som över natten vid hemmet eller under arbetsdagen på en parkeringsplats vid arbetsplatsen. Detta stärker behovet av så kallad normalladdning.

Rapporten från november 2022 har tagits fram av Energikontoret i Mälardalen på uppdrag av Strängnäs kommun.

Hitta laddstationer i Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024