Tony Lööw slutar som utbildningschef

Tony Lööw

Tony Lööw lämnar sitt jobb som utbildningschef i slutet av mars.

– Jag är färdig med mitt uppdrag med skolutvecklingsprogrammet. Nu är det dags för någon annan att ta vid, säger han.

Tony Lööw började i kommunen år 2016. Då fick han i uppdrag att ta fram ett skolutvecklingsprogram som skulle ge förskolor och skolor förutsättningar att ha hållbara strukturer för att kunna nå läroplanernas mål. Utvecklingsprogrammet ledde bland annat till förändringen i skolstrukturen i kommunen som gjordes åren 2017-2018, då skolorna blev färre men robustare. Programmet gjorde också att kvaliteten i både skola och förskola utvecklades (tillsammans med Skolverket och forskningsinstitutet Ifous).

– Det har varit utmanande, men också väldigt stimulerande och roligt, säger Tony Lööw.

En tid som var särskilt krävande var pandemin, då förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning fick ställa om, alla på olika sätt. Något som Tony Lööw tycker att kollegorna gjorde väldigt bra.

– Jag har haft förmånen att få jobba tillsammans med duktiga chefer och medarbetare och en ansvarstagande politik, säger Tony Lööw.

När årsrapporten för 2023 presenterats för barn- och utbildningsnämnden, och Skolutvecklingsprogram 2023 därmed är avslutat, lämnar han uppdraget.

Kommundirektör Lars Ekström uppskattar särskilt effekten av Tony Lööws samarbetsförmåga.

– Tony har gjort mycket för att förbättra vårt samarbete med de fristående skolorna i kommunen. Han har också varit aktiv i arbetet i regionen och i samarbete med Mälardalens universitet. Dessutom har han varit en stark kraft i kommunens ledningsgrupp, alltid med en helhetssyn och med barnens bästa i fokus, säger Lars Ekström.

Helhetssynen tar Tony Lööw med sig i sitt nästa uppdrag för kommunen som han påbörjar i april. Uppdraget går ut på att utreda hur kommunens arbete med säkerhet, beredskap, trygghet, tidiga insatser, ungdomskriminalitet med mera bör organiseras. Kommunens behov av insatser har breddats, och arbete pågår i dag på flera olika ställen i förvaltningen. Tony Lööw ska ta fram ett förslag på hur detta arbete bäst leds och organiseras.

Rekryteringsprocessen för en ny utbildningschef har påbörjats. Under rekryteringsfasen kommer Daniel Moberg, som nu är verksamhetschef för gymnasium och vuxenutbildning, att vara tillförordnad utbildningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024