Hospitalsgatan förblir gågata

Hospitalsgatan i solnedgång

Mellan april och oktober omvandlas gatan till sommargata och smyckas ut.

För ungefär ett år sedan togs beslutet att förvandla Hospitalsgatan i Strängnäs till en sommargågata, och efter det har Hospitalsgatan enbart varit öppen för gång- och cykeltrafikanter. Planen var att sommargatan enbart skulle vara kvar till mitten av augusti 2023, men under hösten beslutade Teknik- och fritidsnämnden att behålla gatan året ut.

På nämndmötet den 5 mars 2024 beslutades det att Hospitalsgatan förblir en gågata och att den på sommaren förvandlas till en sommargata och utsmyckas.

– Det var en enig nämnd som tog beslutet baserat på allt det underlag vi har fått via enkäter och undersökningar från bland annat boende och näringsidkare, säger Christine Blomqvist Gyllby (M), ordförande i Teknik- och fritidsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2024