Nu är vårens eldningsveckor här

Liten majbrasa

Vill du bli av med grenar, ris och löv i din trädgård? Om du bor i detaljplanerat område får du elda mindre grenar och ris under vecka 13, 14 och 15.

Kompostera trädgårdsavfallet i första hand

Ur ett miljö- och säkerhetsperspektiv är det bättre att kompostera än att elda trädgårdsavfall.

Du kan också lämna trädgårdsavfallet på återvinningscentralerna Kvitten i Strängnäs eller Läggestas återvinningscentral i Mariefred. Du som bor i villa kan också beställa abonnemang för trädgårdskärl hos Sevab. Då hämtar Sevab ditt trädgårdsavfall.

Kom ihåg att inte kompostera invasiva arter då det bidrar till deras spridning. Invasiva arter ska istället eldas upp. Läs mer om vilka invasiva arter som finns i Strängnäs kommun och hur du känner igen dessa på undersidan Invasiva främmande arter.

Får jag elda där jag bor?

I Strängnäs kommun är det endast tillåtet att elda trädgårdsavfall i detaljplanerat område vissa tider på året. Från vecka 13 till och med vecka 15 får du som bor i detaljplanerat område elda mindre mängder grenar och ris.

Om du är osäker på om du bor i ett detaljplanerat område kan du använda kartan här nedanför. Detaljplanerade områden är markerade i blå färg.

Att tänka på om du eldar

Om man eldar vått eller fuktigt trädgårdsavfall blir det mycket rök. Många människor är känsliga för rök och det är omöjligt att elda i tätorter utan att påverka sin omgivning. Prata därför med dina grannar innan du börjar elda. Att elda annat än trädgårdsavfall är förbjudet i kommunen.

Elda säkert!

Du som startar elden är ansvarig för elden. Det är därför viktigt att du har full kontroll över elden hela tiden och att du är beredd på att släcka den vid behov.

Läs mer om hur du eldar säkert på sidan Elda utomhus.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2024