• Startsida
  • / Nyheter
  • / Återupptar planeringen av Visholmen – en plats för rekreation och kultur

Återupptar planeringen av Visholmen – en plats för rekreation och kultur

Flygfoto över Visholmen med omgivande vatten.

Arbetet med att utveckla Visholmen vid hamnen i centrala Strängnäs har varit på gång länge. Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 27 mars att återuppta projektet och även utreda möjligheten för ett hotell.

År 2012 antogs ett planprogram för Visholmen som även omfattar Västervikstorget, Multeum och området kring hamnen. Inriktningen är sedan tidigare rekreation och kultur, men nu ska projektet även utreda möjligheten att uppföra hotell inom området.

– Av de kulturverksamheter som tas upp i planprogrammet är det kulturscen, både inom- och utomhus, som ska utredas, säger Elin Andersson, handläggare på mark- och exploateringsenheten på kommunens samhällsbyggnadskontor.

Förutsättningar och behov utreds

I ett första skede ska förutsättningar och behov utredas. En kommande projektplan ska mer detaljerat beskriva omfattning, budget och hur projektet ska finansieras.

– Eftersom projektet är i ett så pass tidigt skede och omfattar funktioner och aktörer som vi i förvaltningen inte har rådighet över finns en risk att projektet som vi fått i uppdrag att utreda inte kommer att kunna genomföras, säger Elin Andersson.

Beslutet togs på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars och är ännu inte justerat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024