Finningeskolan bygger till

I april startar arbetet med att bereda marken och att bygga en flygelbyggnad till Finningeskolan. Tillbyggnaden kommer ersätta de tillfälliga modulerna där tre klasser hittills haft undervisning.

På Finningeskolan är man glada över att arbetet nu ska börja.

–Ja, både elever och medarbetare ser fram emot att få nya permanenta lokaler, säger Carina Tinker, rektor på Finningeskolan.

Tillbyggnaden som ska stå klar till höstterminen 2025 kommer inte placeras på samma plats som de nuvarande modulerna utan på en annan markyta, mot cykelvägen och gångstråket. Det innebär att alla elever går kvar i sina nuvarande lokaler tills den nya finns på plats. Då kommer modulerna tas bort.

– Det blir inte fler elevplatser på skolan, men nya lokaler. Även skolgården kommer så småningom anpassas till den nya byggnaden, berättar Carina Tinker.

I området runt Finningeskolan kan det då och då förekomma kortare avstängningar av vägar och cykelbanor. Viss del av skolgården kommer också spärras av, av säkerhetsskäl och för att få plats med byggbodar och annat material för arbetet. Bygget kommer inledas med schaktarbeten.

Det är Strängnäs Fastighets AB som bygger på uppdrag av Strängnäs kommun.

Finningeskolan tillbyggnad illustration

Bilderna är visualiseringar av hur byggnaden är tänkt att se ut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2024