Kommunen satsar på att främja elevernas läsning

Strängnäs kommun satsar på att öka elevers läslust och läsförmåga. Det görs bland annat genom att lyfta skolbibliotekens betydelse, vara med i en forskningsgrupp och att uppmuntra alla lärare att arbeta läsfrämjande med ett läsårshjul.

Tillsammans med Mälardalens universitet pågår ett samverkansprojekt där flera lärare är med och bidrar till forskningen.

Mälardalens universitet + Strängnäs kommun = sant

Lärarna som deltar i projektet undervisar i svenska på mellanstadiet på flera av kommunens grundskolor. Genom träffar i litterära verkstäder får deltagarna med sig olika metoder och pedagogiska verktyg från forskningsgruppen att använda i klassrummen.

Johanna Björkman är verksamhetsutvecklare i svenska på Strängnäs kommun och berättar att samverkansprojektet med universitetet startade nu i mars och kommer pågå hela 2024.

Målet med samarbetet är att forskarna ska få med sig information för att se vilka förutsättningar som skapar engagemang och läslust hos elever, och vilka upplägg på undervisningen som fungerar bra.

– Lärarna får nya och andra verktyg för tillsammans utforska former för engagerande läsning, samtal om böcker och att öka elevernas läsförmåga. Samtidigt som kommunen bidrar i forskningsarbetet genom exempelvis samtal och loggböcker från undervisningen, förklarar Johanna Björkman.

Gemensamt läsårshjul

De kommunala skolorna och friskolorna arbetar tillsammans för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. I ämnesrådet för språk, läs- och skrivutveckling arbetar man fram ett läsande årshjul, som stöd i skolornas läsfrämjande arbete.

– Årshjulet ska hjälpa alla lärare, oavsett ämne, att främja läsandet. Det blir ett stöd med olika exempel på vad man kan göra för att stimulera elevernas läsintresse och att skapa en läsande kultur på sin skola, säger Johanna Björkman.

Eeva Leppänen, Vasaskolan

Eeva Leppänen, Vasaskolan

Skolbiblioteken - mer än ett rum med böcker

Under 2022 och 2023 drev utbildningskontoret tillsammans med kulturkontoret också ett projekt med syfte att utveckla skolbiblioteken och stödja skolorna hur man kan arbeta med litteratur i undervisningens olika ämnen

Eeva Leppänen, speciallärare på Vasaskolan i Strängnäs var en av de medarbetare som deltog och som har arbetat med att utveckla skolans bibliotek tillsammans med Jenny Eklund. Idag har både Eeva och Jenny rollen som skolbibliotekspedagog.

– Det har alltid funnits ett bibliotek här på skolan, men det kanske var mer ett rum med böcker. Det saknades liv och en miljö som inspirerar till läsning, konstaterar Eeva Leppänen.

Med projektet följde att biblioteket gjordes om med plats för olika typer av läsning, för den som vill sitta, ligga eller kanske stå i en hög med gosedjur. Det var också dags att byta ut en hel del äldre böcker till sådana som barn vill läsa idag.

– Vi måste utgå från eleverna. Gör vi det skapas läslust som barnen sprider till varandra.

På Vasaskolan samverkar biblioteket med undervisningen i klassrummen. Det kan innebära att man exempelvis lyfter böcker om rymden när årskurs 2 läser om det, eller som nu har fokus på påsken. Skolan har också sett till att äldre elever får öva högläsning och hur man använder sig av bilder till för att sedan läsa för förskoleklasserna.

Eeva och Jenny har också testat hur det fungerar med biblioteksvärdar från varje klass. Värdarna har lite extra koll på skolbiblioteket och hur man lånar böcker.

–Vi har mycket aktiviteter i och omkring skolbiblioteket, vi har också rastläsning här. Men på våren flyttar vi utomhus, jättemysigt och uppskattat, säger Eeva Leppänen.

Hon vill fortsätta utveckla skolbiblioteket tillsammans med eleverna.

– Boken och litteraturen är central. Men allt runtomkring ska också inspirera och motivera elevernas läsning, avslutar Eeva.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024