Nu ska kommunhuset i Strängnäs byggas om

Strängnäs kommunhus entré med gul ros i förgrunden.

Det 30 år gamla kommunhuset ska byggas om för att bli en plats med ökad service, samverkan och demokrati.

Kommunhuset i Strängnäs som byggdes 1994 behöver rustas upp och anpassas för att tillgodose både medborgarnas och medarbetarnas behov. Att det ska byggas om beslutades redan 2021 och nu ska ombyggnationen sätta i gång. Det beslutade kommunstyrelsen på sitt extrainsatta sammanträde den 17 april.

Byggs om i ett samverkansprojekt

Att bygga om kommunhuset kommer att ta ungefär två år. Det är ett samverkansprojekt mellan kommunen, det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB (SFAB) och byggföretaget Peab. Byggarbetena startar inom kort.

– Kommunhuset ska vara en plats som inbjuder till att vi pratar mer med varandra. I det ombyggda huset får fler kommunala verksamheter plats, det blir lägre hyreskostnader och vi får ett kommunhus med energieffektiva lösningar som minskar både våra driftskostnader och vår klimatpåverkan, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M).

Tillgängligheten ska öka

Målsättningen är att skapa en plats för service, samverkan och demokrati. När kommunhuset är ombyggt ska fler delar av kommunens verksamheter och kommunala fastighets- och bostadsbolagen Strängnäs Fastighets AB och Strängnäs Bostads AB flytta in. Det innebär att kommunens olika servicefunktioner samlas på en och samma plats.

– Det ombyggda kommunhuset kommer att skapa förutsättningar för en ökad samverkan inom kommunkoncernen. Det kommer att gynna samarbete, innovation och vår möjlighet att leverera ännu bättre välfärdstjänster till våra invånare, säger Lars Ekström, kommundirektör.

Kommunhuset ska bli mer tillgängligt för alla, få fler möteslokaler och ett kafé i entrén. Huset kommer att få en tillbyggnad på innergården och efter ombyggnationen ska det finnas plats för ungefär 460 personer jämfört med omkring 280 idag. Det kommer att bli mer ändamålsenliga, effektiva och moderna lokaler för medarbetarna.

Lägre hyror och mer klimatsmart

Eftersom fler kommunala verksamheter ska flytta in i det ombyggda kommunhuset kan deras nuvarande lokaler sägas upp eller användas till annat. Det gör att kommunens framtida hyreskostnader kan ligga kvar på nuvarande nivåer, cirka 19,5 miljoner kronor. Om kommunhuset inte skulle rustas upp och byggas om skulle den beräknade hyreskostnaden för både kommunhuset och övriga verksamheter i stället bli cirka 23,9 miljoner kronor per år.

Moderna och energieffektiva lösningar kommer att minska de löpande kostnaderna för exempelvis belysning, uppvärmning och ventilation. De föreslagna åtgärderna för energieffektivisering ska minska de årliga driftkostnaderna med ungefär 2 miljoner kronor. Samtidigt blir det en mer klimatsmart byggnad.

– Vi planerar att sätta solceller på taket och att kyla byggnaden med så kallad geokyla från marken. Dessa förnybara energikällor minskar de klimatpåverkande utsläppen av koldioxid och ligger i linje med både samhällets och kommunens egna klimatmål, säger Niklas Nybro, projektchef på Strängnäs Fastighets AB.

Inomhusmiljön ska förbättras

Det 30 år gamla huset har stora brister när det gäller till exempel luftkvalitet, ventilation och ljudmiljö. Arbetsmiljön behöver uppdateras och säkerhetsläget i dagens samhälle kräver att lokalerna är utformade så att både besökare och medarbetare känner sig trygga. Huset är svårt att orientera sig i och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning behöver bli bättre.

Arbetslivet har förändrats på senare år och kommunen behöver precis som andra arbetsgivare anpassa sig efter de nya förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsplats. I samband med att ett aktivitetsbaserat arbetssätt införs anpassas lokalerna med flera olika typer av arbetsytor att välja mellan.

– För medarbetarna inom kommunen kommer det att bli en modern arbetsplats med förbättrad inomhusmiljö, säger Kenneth Sjöstrand, projektledare på Strängnäs kommun.

Kommunhuset byggs om i två etapper

Ombyggnationen ska starta under våren och kommer att ske i två etapper. De medarbetare som inte kan arbeta i kommunhuset medan det byggs om kommer att få tillfälliga arbetsplatser i lokaler i närheten av kommunhuset. Om ungefär ett år ska den första etappen vara klar och våren 2026 ska alla medarbetare kunna vara på plats i det ombyggda kommunhuset.

– Vi ser fram emot att komma igång med arbetet att bygga om kommunhuset i Strängnäs och att tillsammans med Strängnäs Fastighets AB skapa en modern och trivsam miljö både för kommunens invånare och medarbetare, säger Per-Inge Edlund, projektchef för Peab.

På sidan Kommunhuset i Strängnäs kan du läsa mer om projektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2024