Nya direktiv förbjuder eldning av trädgårdsavfall

Nya EU-direktiv förbjuder eldning av trädgårdsavfall på tomten. Förbudet gäller även majbrasor, men det finns möjlighet att anordna en offentlig majbrasa även i år.

Från och med den 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. Avfallet ska istället komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Förbudet bygger på EU-direktiv och gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Förbudet gäller även majbrasor.

– Vi håller på att se över hur det nya EU-direktivet påverkar våra kommunala föreskrifter. I dagsläget har vi inte några föreskrifter som erbjuder undantag från förbudet. Däremot finns möjlighet att ansöka om dispens för att arrangera en offentlig majbrasa, säger Sara Andersson miljöinspektör på Strängnäs kommun.

Ansök om dispens för majbrasa

För offentliga majbrasor finns det i år goda möjligheter att få dispens från förbudet att elda trädgårdsavfall. Du ansöker om dispens genom att kontakta miljöenheten på msn@strangnas.se.

Du behöver uppge följande information i din ansökan:

  • Arrangör av majbrasan
  • Tid
  • Plats
  • Mängd trädgårdsavfall

Är majbrasan mer än två meter i diameter ska den dessutom anmälas till räddningstjänstens gemensamma ledningscentral i Södertörn. Det gör du genom att ringa 08-721 22 00.

Mer information

På sidan Elda utomhus kan du läsa mer om vad du behöver tänka på om du ska elda utomhus. Inget annat avfall än trädgårdsavfall får eldas. Eldning av annat avfall räknas som olovlig avfallsförbränning.

Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om de nya bestämmelserna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2024