Företagare nöjda med Strängnäs bemötande

En graf över årets och förra årets resultat

Ett stapeldiagram där årets och förra årets resultat visas

Strängnäs kommun håller fortsatt hög nivå i undersökning där företagare får svara på frågor om service. Särskilt bra betyg får områdena bygglov och markupplåtelse.

Varje år genomförs en mätning av kommunens service som myndighet. Enkäten skickas ut till företagare som varit i kontakt med oss med ett ärende som kräver ett beslut inom något av våra myndighetsområden. Dessa är Bygg, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel, Markupplåtelse, Brandskydd och Serveringstillstånd. Sedan några år tillbaka mäts även området upphandling, som visar en förbättring 2023.

Bra men kan bli bättre

Det sammanlagda resultatet från alla kommunens myndighetsområden är 75 av 100 möjliga poäng, en minskning med tre poäng från förra året. Områden där vi sjunkit mest är inom Miljö- och hälsoskydd och Serveringstillstånd.

De områden som fått bäst betyg i undersökningen är Bygglov och Markupplåtelse med 81, respektive 84, poäng.

– Vi jobbar kontinuerligt med snabba återkopplingar och ett bra bemötande. Vi lägger kraft i tidiga skeden genom tydlig vägledning och genom att erbjuda förmöten om man vill. Jätteroligt att se att företagarna fortsatt värderar det arbete som utförs, säger Klas Bayer, bygglovschef på Strängnäs kommun.

Övergripande bra betyg för alla områden får kommunen inom attityd och bemötande, kunskaper inom respektive område och hållande av tidsramar.

– Vi strävar alltid efter att bli en än bättre kommun att bo och verka i. De här svaren och synpunkterna är en viktig del i förbättringsarbetet, och vi är tacksamma över alla som tar sig tid att svara på våra undersökningar. Baserat på svaren i mätningen ser vi att vi framåt ska informera ännu tydligare och utveckla arbetet med våra digitala funktioner, säger Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef.

I samma undersökning mäts också hur nöjda företagarna är när det kommer till upphandlingar.

– Det är väldigt roligt att den positiva trenden håller i sig, och att vi fortsatt har ett resultat som ligger långt över snittet. Och extra glädjande med höga omdömen inom prioriterade områden som affärsmässighet, engagemang och rättssäkerhet, säger Mats Lange, inköpschef i Strängnäs kommun.

Varför gör vi denna undersökning?

Vi genomför undersökningen för att kunna förbättra kommunens service i beslutsprocesser. Med svaren från undersökningen kan vi se var vi behöver lägga kraft för att fortsätta bli ännu bättre på vår myndighetsservice.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 april 2024