Examen och diplom för 18 lärare

18 examinerade läsrae LÄS 2024

18 lärare från 11 olika skolor i Strängnäs kommun är nu examinerade efter att ha vidareutbildat sig genom fortbildning inom ämnesmässig samverkan (LÄS) som projektleds av kommunen och Europaskolan.

Utbildningen har pågått från september till april under sammanlagt 12 dagar. Deltagarna har lyssnat på olika föreläsningar av professorer och forskare, läst böcker och inte minst diskuterat och delat erfarenheter med varandra.

Möjligheten att få tid och få prata skolutvecklingsfrågor med lärarkollegor från friskolor och kommunala skolor är både unikt och ett samarbete som deltagarna värdesätter stort.

På olika sätt fick de på onsdagseftermiddagen berätta och redovisa vad de tar med dig från utbildningen under rubriken: Hur blir vi bättre tillsammans - elevernas lärande och utveckling, innan de tog emot diplom från projektledarna Sara Svensson (Strängnäs kommun) och Martina Gustavsson (Europaskolan) samt Catharina St Cyr, ordförande i barn-och utbildningsnämnden.

Årets LÄS-utbildning är den sjätte i raden och under de år som utbildningen pågått har nu sammanlagt 122 lärare genomgått fortbildningen.

Mer om LÄS-projektet

LÄS-projektet är en lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS). Det är en årligt återkommande utbildning som ska höja lärarnas kompetens och stärka samarbetet mellan kommunens skolor. LÄS är ett samarbete mellan kommunens alla skolor, oavsett huvudman. Sara Svensson (utbildningssamordnare, utbildningskontoret) och Martina Gustavsson (biträdande rektor, Europaskolan) är projektledare och håller i kursen.

Utbildningen LÄS vänder sig till verksamma lärare på kommunens alla skolor, från undervisande lärare i förskoleklass upp till de som undervisar vid vuxenutbildningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2024