Namn (Sidans namn)

Ungdomsråd (SKUR)

Roll eller funktion

Strängnäs kommuns ungdomsråd

Telefon 1

0708-42 90 80

Telefon 2
Telefon 3
E-post

helena.edvinsson@strangnas.se

Besöksadress

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

Postadress
Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.