Sök


Din sökning sotning gav 19 träffar

Typ av träff

 • Webbsida 4

Typ av träff

 • Dokument 14

Nyheter

 • Nyheter 1

Evenemang

 • Evenemang 0
 1. Webbsida

  Brandskydd och sotning

  Brandskydd och sotning Ska du installera en eldstad eller braskamin? Kanske är det dags att sota? Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta

  Bygga, bo och miljö/Brandskydd och sotning

 2. Webbsida

  Så ofta ska det sotas

  Så ofta ska det sotas Föreskrifter om sotningsfrister i Strängnäs kommun. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring) enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS

  Bygga, bo och miljö/Brandskydd och sotning/Så ofta ska det sotas

 3. Nyhet eller Evenemang

  Räddningstjänsten reder ut vad som gäller om underhåll av imkanaler i kök

  har avtal med företaget Skorstensfejarna LJ AB från Norrköping när det gäller obligatorisk sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från storkök i hela kommunen. Lagkrav för storkök Kravet

  Nyheter/[2021-04-14] Räddningstjänsten reder ut vad som gäller om underhåll av imkanaler i kök

 4. Webbsida

  Starta livsmedelsföretag

  och uteservering Ändrad användning av lokal eller vid ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning Sophämtning, källsortering, farligt avfall, VA-anslutning Brandfarliga varor

  Bygga, bo och miljö/Livsmedel och hälsa/Livsmedel/Livsmedelsverksamhet/Starta livsmedelsföretag

 5. Webbsida

  Kulturbidrag

  Bidragsberättigade kostnader är: Hyra, amortering, ränta El Försäkring Vatten Sophämtning Sotning Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten eller anläggningen i gott skick, så kallade bättringsarbeten

  Uppleva och göra/Föreningar, föreningsliv/Kulturbidrag

 6. Dokument

  Taxa för sotning i Strängnäs kommun 2024.pdf

  STYRDOKUMENT Taxa 2024-05-02 1/3 Beslutad: 2024-05-28 § 57 Myndighet: Kommunfullmäktige Diarienummer: TFN/2024:379-003 Ersätter: Sotningstaxa 2023, TFN § 54 2023-05-23 Gäller för: Alla nämnder och förvaltningen Gäller fr o m: 2024-06-01 Gäller t o m:

  Styrande dokument /Kommunala föreskrifter/Taxor och avgifter/Taxa för sotning i Strängnäs kommun 2024.pdf

 7. Dokument

  Riktlinjer för medgivande av egensotning.pdf

  Teknik- och servicekontoret, Camilla Dahlén Riktlinjer för medgivande att fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten i Strängnäs kommun Ansökan Fastighetsägare som önskar sköta sotning

  Styrande dokument /Reglerande dokument/Riktlinje/Riktlinjer för medgivande av egensotning.pdf

 8. Dokument

  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf

  är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat. Dokumentation efter genomförd sotning eller underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen

  Styrande dokument /Kommunala föreskrifter/Allmänna föreskrifter/Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf

 9. Dokument

  Samlat handlingsprogram LSO antaget 2020.pdf

  och prestationsmål 15 4.5 Egenkontroll 19 5 Olycksförebyggande arbete 5.1 Tillsyn och tillstånd 20 5.2 Sotning och brandskyddskontroll 22 6 Operativ räddningstjänst 6.1 Kompetens och övning för räddningsstyrkorna 24

  Omsorg och hjälp/Trygg och säker/Räddningstjänsten/Samlat handlingsprogram LSO antaget 2020.pdf

 10. Dokument

  Handlingsprogram-skydd-mot-olyckor-2016-2019.pdf

  och prestationsmål 14 4.5 Egenkontroll 17 5 Olycksförebyggande arbete 5.1 Tillsyn och skriftlig redogörelse 18 5.2 Sotning och brandskyddskontroll 20 6 Operativ räddningstjänst 6.1 Kompetens och övning

  Omsorg och hjälp/Trygg och säker/Räddningstjänsten/Handlingsprogram-skydd-mot-olyckor-2016-2019.pdf