Sök


Din sökning sotning gav 16 träffar

Typ av träff

 • Webbsida 4

Typ av träff

 • Dokument 11

Nyheter

 • Nyheter 1

Evenemang

 • Evenemang 0
 1. Webbsida

  Brandskydd och sotning

  Brandskydd och sotning Ska du installera en eldstad eller braskamin? Kanske är det dags att sota? Det är viktigt att vi alla hjälps åt för att minska brandriskerna i och kring våra hem. De flesta

  Bygga, bo och miljö/Brandskydd och sotning

 2. Webbsida

  Så ofta ska det sotas

  Så ofta ska det sotas Föreskrifter om sotningsfrister i Strängnäs kommun. Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring) enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS

  Bygga, bo och miljö/Brandskydd och sotning/Så ofta ska det sotas

 3. Nyhet eller Evenemang

  Räddningstjänsten reder ut vad som gäller om underhåll av imkanaler i kök

  har avtal med företaget Skorstensfejarna LJ AB från Norrköping när det gäller obligatorisk sotning och rengöring av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från storkök i hela kommunen. Lagkrav för storkök Kravet

  Nyheter/[2021-04-14] Räddningstjänsten reder ut vad som gäller om underhåll av imkanaler i kök

 4. Webbsida

  Starta livsmedelsföretag

  och uteservering Ändrad användning av lokal eller vid ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Fettavskiljning, ventilationskontroll, sotning Sophämtning, källsortering, farligt avfall, VA-anslutning Brandfarliga varor

  Bygga, bo och miljö/Livsmedel och hälsa/Livsmedel/Livsmedelsverksamhet/Starta livsmedelsföretag

 5. Webbsida

  Kulturbidrag

  Sophämtning, sotning Löpande underhållskostnader för att hålla fastigheten/anläggningen i gott skick, så kallade bättringsarbeten. Gäller ej lösa inventarier. Ej större fastighetsreparationer. Minimera Bidrag

  Uppleva och göra/Föreningar, föreningsliv/Kulturbidrag

 6. Dokument

  Taxa för sotning i Strängnäs kommun 2021.pdf

  hus……………………………………………………………………. 110 kr 138 kr 1.1.2 Fritidshus…………………………………………………………………………… 188 kr 235 kr 1.2 Objektsavgift (kr/enhet) Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande

  Styrande dokument /Kommunala föreskrifter/Taxor och avgifter/Taxa för sotning i Strängnäs kommun 2021.pdf

 7. Dokument

  Riktlinjer för medgivande av egensotning.pdf

  Teknik- och servicekontoret, Camilla Dahlén Riktlinjer för medgivande att fastighetsägare utför rengöring/sotning på den egna fastigheten i Strängnäs kommun Ansökan Fastighetsägare som önskar sköta sotning

  Styrande dokument /Reglerande dokument/Riktlinje/Riktlinjer för medgivande av egensotning.pdf

 8. Dokument

  Taxa för brandskyddskontroll i Strängnäs kommun 2021.pdf

  enligt 2.1 Vid inställelse för brandskyddskontroll av objekt i småhus och i förekommande fall tillhörande komplementbyggnad/er inom samma tomt, utgår en (1) avgift per tillfälle. Vid samplanerad sotning

  Styrande dokument /Kommunala föreskrifter/Taxor och avgifter/Taxa för brandskyddskontroll i Strängnäs kommun 2021.pdf

 9. Dokument

  Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf

  är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat. Dokumentation efter genomförd sotning eller underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen

  Styrande dokument /Kommunala föreskrifter/Allmänna föreskrifter/Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf

 10. Dokument

  Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Strängnäs kommun 2021-2023.pdf

  och tillstånd 5.2 Sotning och brandskyddskontroll 6. Operativ räddningstjänst 6.1 Kompetens och övning för räddningsstyrkorna 6.2 Räddningsstyrkor i beredskap 6.3 Ledningsfunktioner 6.4 Typolyckor

  Styrande dokument /Målstyrande dokument/Program/Handlingsprogram för skydd mot olyckor i Strängnäs kommun 2021-2023.pdf