Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december behandlades förslaget till ny skolstruktur för Strängnäs kommun.

Vid sammanträdet återremitterades frågan till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Vid sammanträdet behandlades också det folkinitiativ som inlämnats till fullmäktige med krav på en folkomröstning om skolstrukturen. Ärendet remitterades för beredning till valnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Förslag till ny skolstruktur för inkluderande lärmiljö

Det förslag till ny skolstruktur som presenteras i skolstrukturutredningen och som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde innebär att:

  • Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6 skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.
  • Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.
  • Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

All information om skolstrukturutredningen hittar du på strangnas.se/skolstruktur

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018