Toppbild

SkolstrukturutredningHur skapar vi den bästa skolan för våra elever? Den frågan har varit utgångspunkt för den utredning som under hösten sett över skolstrukturen i Strängnäs kommun. 


Utredningen ”Skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö” handlar om att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden vill hitta en mer effektiv skolstruktur där resurser, som idag är bundna­ i höga lokalkostnader, kan frigöras och i stället läggas på skolans kärnverksamhet.  Med en effektiv skolstruktur menas, i detta sammanhang, att avsatta medel till största delen ska hamna där de får bäst effekt kopplat till elevers lärande.

Uppdraget bestod i att utreda hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö, som ger alla barn och elever möjligheten att nå målen.

Nu har utredningen överlämnats till politikerna i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden, som kommer att fatta beslut i frågan under hösten.

 

Läs rapporten

Du kan ta del av utredningen i sin helhet här: Skolstrukturutredningen för en inkluderande lärmiljö.

 

Frågor och svar

Har du frågor kring utredningen? Vi har sammanställt en rad frågor och svar om utredningen. Läs alla Frågor och svar.

 

Vad händer nu?

De alternativ som presenteras i rapporten ska nu behandlas vidare. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen kommer att fatta beslut i frågan under hösten.

 

Så här ser tidsplanen ut:

24/10: Information i barn- och utbildningsnämnden

25/10: Information i kommunstyrelsen

28/11: Beslut i barn- och utbildningsnämnden

29/11: Beslut i kommunstyrelsen

 

Bakgrund till utredningen

Här kan du som vill veta mer ta del av dokument som rör utredningen.

Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan, reviderad.pdf

Utgångspunkter för genomförandet av skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö.pdf

BUN § 85, 2017-05-30, Skolstruktur för inkludernande lärmiljö, uppdrag-protokollsutdrag.pdf

 

För dig som vill veta mer

SKL:s hemsida kan du läsa mer om inkluderande lärmiljö och vad det innebär. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns information om läroplan och kursplaner för grundskolan. Läs mer här.  

Du kan också ta del av en text från Skolverket som handlar om just inkluderande lärmiljö. Läs texten här

 

Nyheter om utredningen

"Vi ska skapa den bästa skolan för alla elever"

Stort engagemang för skolstrukturutredningen

Tyck till om framtidens skola - besvara vår enkät

 

 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >