Vad händer på kommunfullmäktige 27 augusti?

Måndagen den 27 augusti är det dags för höstterminens första kommunfullmäktige. Här kan du se vilka ärenden som kommer tas upp, samt tid och plats för mötet.

Tid: Måndagen den 27 augusti klockan 17:30

Plats: Paulinska salen, ingång från Bondegatan i Strängnäs

Här är några av ärendena som kommer att behandlas på mötet:

  • Marielund 2:1, (f.d Åkers-Järsta 10:4) och del av Stora Sundby 4:3 m.fl., "Södra Årby", Mariefred, detaljplan, beslut om antagande
  • Eldsund 7:1, del av Stadscamping, Strängnäs, detaljplan, beslut om antagande
  • Strängnäs 3:1 del av "Kungsfiskaren", Strängnäs, detaljplan, beslut om antagande
  • Samarbete gällande lärarfortbildning i Strängnäs kommun

Inför mötet kan du ta del av kallelsen samt alla handlingar.

Mötet är offentligt och alla är välkomna att följa mötet från åhörarplats. Du kan också välja att följa webbtv-sändningen via din dator, surfplatta eller smartphone.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018