• Startsida
  • / Nyheter
  • / Sammanträdeshandlingar till kommande kommunfullmäktige

Sammanträdeshandlingar till kommande kommunfullmäktige

Från och med kommunfullmäktiges möte i mars kommer handlingarna inför sammanträdet inte längre finnas upptryckta för allmänheten utan endast vara tillgängliga via kommunens webbplats.

Detta är en del i arbetet med att digitalisera kommunens arbetssätt samt att värna om miljön.

Tidigare delades pappershandlingar till kommunfullmäktiges möten ut till de kommuninvånare som deltog vid sammanträdena. Från och med mars 2019 k hänvisar vi istället till kommunens webbplats där handlingarna finns tillgängliga för nedladdning. Här kan du ta del av kallelser till kommande möten och också läsa tidigare mötesprotokoll.

På vår webbplats kan också ta del av kommunfullmäktiges sammanträde via vår webbtv-sändning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2019