Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.

Följ mötet

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Du kan också följa sammanträdet via webb-tv.

 Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2019

25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
18 november
16 december

Ordförande
Leif Lindström (S)
E-post: leif.lindstrom@strangnas.se

1:e vice ordförande
Charlotte Breyer (M)
E-post: charlotte.breyer@strangnas.se

2:e vice ordförande
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
E-post: georg.lagerstedtorsbacken@strangnas.se

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

55 mandat i fullmäktige är fördelade enligt följande, gäller val 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat

M

17

C

5

L

2

KD

3

S

12

V

4

MP

3

SD

8

Strängnäspartiet

1

Totalt

55

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2019
Kommun och politik