Andra webbplatser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och väljs av medborgarna genom allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra samt utser ledamöter och ersättare i nämnderna.

Kom och lyssna

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna att lyssna på beslut och debatt. Tid och plats för sammanträdena annonseras i Eskilstuna-Kuriren ungefär en vecka i förväg.

 Sammanträdeshandlingar och protokoll

Sammanträdesdagar 2018

29 januari
26 februari
26 mars
23 april
28 maj
18 juni
27 augusti
24 september
29 oktober
26 november
17 december

Ordförande
Leif Lindström (S)
E-post: leif.lindstrom@strangnas.se

1:e vice ordförande
Charlotte Breyer (M)
E-post: charlotte.breyer@strangnas.se

2:e vice ordförande
Georg Lagerstedt Örsbäcken (C)
E-post: georg.lagerstedtorsbacken@strangnas.se

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

55 mandat i fullmäktige är fördelade enligt följande, gäller val 2018.

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat

M

17

C

5

L

2

KD

3

S

12

V

4

MP

3

SD

8

Strängnäspartiet

1

Totalt

55

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 november 2018
Kommun och politik