Förnyat avtal av riksfärdtjänstresor

Den 21 maj beslutade Region Sörmland om att förnya riksfärdtjänstavtalet. Den 3 juni, när avtalsspärren löpt ut, kunde Region Sörmland formellt underteckna avtalet med Riksfärdtjänsten Sverige AB.

Från och med februari 2020 fortsätter Riksfärdtjänsten Sverige AB utföra bokning och transport av riksfärdtjänstresor och långa sjuk- och behandlingsresor i Sörmland.

För dig som resenär innebär det inga förändringar. Du ansöker om riksfärdtjänst på samma sätt som tidigare. För mer information om riksfärdtjänst läs här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juni 2019