• Startsida
  • / Nyheter
  • / Åkers fritidsgård flyttar till Folkets hus i Åkers styckebruk

Åkers fritidsgård flyttar till Folkets hus i Åkers styckebruk

I slutet av oktober flyttar Åkers fritidsgård sin verksamhet från Åkerskolan till Åkers Folkets hus.

Syftet med flytten är att skapa en trygg mötesplats för våra ungdomar i Åkers styckebruk. En verksamhet i en miljö som uppmuntrar till goda samtal, aktiviteter, gemenskap, tillhörighet och kreativitet, som inte är kopplad till skoldagen.

Målet är att vi ska skapa delaktighet bland ungdomar i Åkers styckebruk och fritidsledarna ska ges möjlighet att i förlängningen bedriva en öppen verksamhet i anpassade lokaler med ett främjande arbetssätt. Tillsammans med ungdomarna ska vi starta och utforma fritidsgårdsverksamheten i Åker Folkets hus.

Dialog och samverkan

Redan idag har kulturkontoret genom fritidsgården och Team Ungdom samt Kulturskolan haft olika aktiviteter i huset, som till exempel sommarlovsaktiviteter, aktiviteter i samband med skolavslutning, kvällar för ungdomar i samarbete med till exempel kommunens ungdomsråd.

Vi vill nu fortsätta samverka med andra aktörer och aktiva föreningar på mötesplatsen i Åkers styckebruk. Genom dialog och aktiviteter med ungdomar och andra i Åkers styckebruk ska vi främja trygghet och en positiv utveckling av platsen.

Enligt barnkonventionens artikel 31 har alla barn rätt till aktiv och stimulerande fritid och det kan vi skapa med flytten till Folkets hus. En väl fungerande fritidsgårdsverksamhet är en mycket viktig byggsten i alla barns rätt till en aktiv och stimulerande fritid. I dialog med ungdomarna kan vi tillsammans skapa en anpassad och trygg miljö för alla.

Med anledning av fritidsgårdsflytten till Åkers Folkets hus kommer mötesplatsverksamheten att förändras. Idag sköter föreningen Porten mötesplatsen enligt avtal med Strängnäs kommun fram till och med den sista december 2019.

Under 2020 kommer enheten för scen och kulturproduktion, som är organiserade under kulturkontoret i Strängnäs kommun att ansvara för driften.

Scen och kulturproduktion ska tillsammans med fritidsgårdsverksamheten, ungdomarna, de aktiva föreningarna och Strängnäs Fastighets AB, samverka kring utvecklingen av mötesplatsverksamheten och lokalerna i huset.

Då verksamheten i Folkets hus nu behöver anpassas till fritidsgårdens behov väljer kommunen att inte förnya det nuvarande avtalet med föreningen Porten år 2020 för mötesplatsverksamhet i Åker.

Utredning om mötesplatserna pågår

Samtidigt pågår en mötesplatsutredning som ska presenteras på kulturnämndens sammanträde den 29 oktober 2019. Syftet med utredningen har varit att ta fram ett beslutsunderlag till kommunledningen och kulturnämnden om Strängnäs kommuns förhållningssätt till de tre mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk.

Utredningen ska beskriva:

  • Hur förutsättningarna för de olika mötesplatserna har vuxit fram
  • Ansvarsfördelningen mellan kommunen och föreningarna
  • Verksamhet och innehåll så här långt och framåt
  • Olika alternativ för hur ansvar och drift ska fungera framåt

Det innebär att kulturkontoret och kulturnämnden kommer arbeta hela 2020 med att ta fram en ny ansvarsfördelning och överenskommelser inför 2021, som ska gälla för samtliga mötesplatser.

Fritidsgården i Åkers styckebruk har öppet som vanligt i Åkerskolan till och med den 18 oktober.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 oktober 2019