Samverkansöverenskommelse för 2020-2023 undertecknat

Vart fjärde år tar kommunen och Polisen fram en gemensam plan för samverkan för de kommande fyra åren.

Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig. Överenskommelsen beskriver den övergripande strukturen samt vilka funktioner som har ansvar för genomförandet av handlingsplanen. Planen kompletteras sedan årligen med ett medborgarlöfte. 

Den 20 december skrevs en ny samverkansöverenskommelse under av kommundirektör Lars Ekström och lokalpolisområdeschef Christer Sjökvist. Den nya samverkansöverenskommelsen ska gälla för åren 2020-2023.

Inriktningen på den nya samverkansöverenskommelsen:

  • Minska ungdomsbrottsligheten
  • Minska droganvändningen bland unga
  • Kommunikation om trygghet
  • Otrygghet i offentlig miljö

Här kan du läsa mer om hur kommunen samverkar med Polisen, och även läsa den nya samverkansöverenskommelsen i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 december 2019