Nytt medborgarlöfte i Strängnäs kommun

kommundirektören och polisen skriver under medborgarlöfte

Lars Ekström, kommundirektör och Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef för Strängnäs/Eskilstuna undertecknade idag ett medborgarlöfte för 2020.

Polisen och Strängnäs kommun ska under 2020 gemensamt arbeta med fokus på ungdomar och kriminalitet. Detta lovar man genom att skriva under ett medborgarlöfte för 2020. Syftet är att öka upptäckten av narkotikabruk hos unga med syfte att minska bruket av narkotika som ofta är grundorsaken till annan kriminalitet och upplevelsen av otrygghet hos invånare i Strängnäs kommun.

– Det är avgörande för vår kommun att vi har en bra samverkan med vår polismyndighet i brottsförebyggande insatser. I år fokuserar vi särskilt på våra ungdomar för att motverka att de hamnar i kriminalitet och ett liv med droger, säger Lars Ekström, kommundirektör. Tillsammans är vi starkare och därigenom kan vi öka tryggheten och hjälpa våra ungdomar.

– Samverkan kring det brottsförebyggande arbetet är nödvändigt för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Strängnäs kommun, säger Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef.

Brottsförebyggande aktiviteter under 2020

Polisen och kommunen kommer under året att genomföra ett antal brottsförebyggande aktiviteter. Bland annat kommer Polisen att fortsätt ha sina täta kontakter med både skolorna och fritidsgårdar, polisen kommer också att genomföra narkotikasök med hund på skolor i kommunen. Kommunens aktiviteter består bland annat av att mäta avloppsvattnet i olika kommundelar, mätningen sker i syfte för att se hur mycket narkotika som finns i avloppsvattnet.

Uppföljning av Medborgarlöftet

Medborgarlöftet kommer att följas upp och utvärderas tre gånger under året. Uppföljningen publiceras både på kommunens och polisens webbplatser.

 

Här kan du läsa hela Medborgarlöftet för 2020 , 375 kB..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2020