Datumparkeringszoner upphör i hela kommunen

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att datumparkeringszonerna ska avvecklas och istället ersättas med servicegator.

Strängnäs kommun har i dagsläget datumparkeringszoner i tätorterna Strängnäs, Mariefred och Åkers styckebruk. Syftet med datumparkering är att underlätta för snöröjning och sandupptagning under perioden 1 oktober till 15 maj. Bestämmelserna för datumparkering har upplevts som krångliga och därför har kommunen beslutat att datumparkeringszonerna ska avvecklas och istället ersättas med servicegator.
Servicegator innebär i praktiken att varje gata får en bestämd dag och tid när parkeringsförbud gäller. Förhoppningen är också att förändringen ska leda till att antalet parkeringsplatser nattetid ökar.

Var uppmärksam på vad som gäller där du bor

Det finns redan idag ett antal servicegator i Strängnäs kommun. Nya servicegator kommer att införas utifrån behov. Var därför lite extra uppmärksam på skyltningen där du tänker parkera, eftersom reglerna kan ha ändrats på din gata.

På sidan Parkering kan du läsa mer om vilka parkeringsregler som gäller i Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 juni 2020