• Startsida
  • / Nyheter
  • / Avyttringsprocessen av fjärrvärme är nu i marknadsföringsfas

Avyttringsprocessen av fjärrvärme är nu i marknadsföringsfas

Avyttringsprocessen av fjärrvärmerörelsen går framåt och projekt Calor är nu i marknadsföringsfasen. Det finns ett stort intresse från marknaden och potentiella köpare har kommit med indikativa bud.

Arbetet hittills har haft fokus på förberedelser där man bland annat har tagit fram risk- och konsekvensanalys, separationsplan, förberedelser och framtagande av förslag till budinstruktioner.

Under marknadsföringsfasen har alla potentiella köpare fått ett IM (Information memorandum). Det är en grundlig beskrivning av verksamheten där syftet är att det ska ge tillräcklig information för att få in indikativa (icke bindande) bud. Alla potentiella köpare får samma information. Inför indikativa buden tog man fram ett, till stora delar, standardiserat brev där köparen får svara på frågor som är anpassade efter kommunens urvalskriterier.

Datarum byggs ut och besök förbereds
Ett virtuellt datarum kommer nu att tas fram som innehåller information om verksamheten till exempel om ekonomi, marknad, avtal och teknisk information. Dessutom förbereder man för besök på anläggningen, detta ska givetvis ske corona-säkert för alla inblandade. De utvalda budgivare som får besöka anläggningen guidas runt av nuvarande personal på plats och köpare har då chansen att ställa tekniska frågor.

Nästa steg
Nästa steg i avyttringsprocessen blir granskning- och förhandlingsfasen där man framförallt kommer utvärdera de bud man fått in. Inför bindande bud kommer nya budinstruktioner, som är mer specificerade, att utfärdas.

Vad är Projekt Calor?
Projekt Calor består av KPMG, Skarp och Sweco som tillsammans bildar ett team av professionella rådgivare för att stötta kommunen och driva avyttringsprocessen framåt.

Se fullständig tidplan och få mer information om avyttringsprocessen här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2021