Besök på kommunens särskilda boenden

Nu har alla boende som tackat ja till vaccination mot covid-19 har fått sin andra dos. Det innebär att det nu är möjligt att träffa anhöriga i större utsträckning än tidigare, men det är fortsatt viktigt att följa våra rutiner för besök på kommunens särskilda boenden.

Folkhälsomyndigheten bedömer att den som är vaccinerad med två doser nu kan återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller kontakter med andra människor. Det går till exempel bra att träffa symtomfria anhöriga. Men även om man är vaccinerad kan man fortfarande smittas av covid-19, även om risken för allvarlig sjukdom är väsentligt lägre. Därför det viktigt att den som besöker våra boenden fortsätter att följa rekommendationerna för att förhindra smittspridning.

På sidan För dig som anhörig kan du läsa mer om vad som gäller vid besök och vad du som besökare måste tänka på.

Om du har funderingar, prata med personalen på det aktuella boendet.

För mer information

Har du frågor kring vaccination mot covid-19? Läs mer på 1177.se/sormland.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2021