Information till dig som är anhörig

På den här sidan har vi samlat information till dig som anhörig angående rådande situation kring covid-19.

(Senast uppdaterad 2 juni klockan 09.00)

Besök på kommunens boenden

Tre veckor efter första dosen kan den som blivit vaccinerad utöka sitt kontaktnät men fortfarande måste alla hjälpas åt att följa nationella och regionala rekommendationer. Även om man är vaccinerad kan man smittas av viruset, även om risken för allvarlig sjukdom är väsentligt lägre. Därför det viktigt att du som besöker kommunens särskilda boenden fortsätter att följa rekommendationerna för att förhindra smittspridning av covid-19.

Detta gäller vid besök

  • Du ska vara frisk och känna dig helt symptomfri vid besöket. Avstå från besöket även vid milda symtom.
  • Var noga med handhygien. Tvätta händerna inför och efter besöket.
  • Håll avstånd till den du besöker, personal och andra boende.
  • Besöket sker i den boendes lägenhet.
  • Begränsa antalet besökare.
  • Vistas inte i gemensamma utrymmen

Om du har funderingar, prata med personalen på boendet. Tack för din förståelse!

Besök i hemmet

Om du planerar att låta din närstående besöka dig i hemmet är det viktigt att begränsa antalet kontakter, att hålla avstånd, att följa riktlinjerna för hygien och att se till att den som uppvisar minsta symtom avstår från att träffas.
Alla eventuella besök hemma hos anhöriga måste planeras och koordineras tillsammans med personalen på det särskilda boendet för att kunna genomföras på ett säkert sätt.

Din kontakt med din närstående

Kommunens boenden arbetar med att på olika sätt göra det möjligt för dig som anhörig att hålla kontakten med din närstående. Alla särskilda boenden har fått tillgång till surfplattor för att kunna ha videosamtal. Hör av dig till boendet för att få hjälp att mötas digitalt.

Fortsätt att hålla kontakten. Ett telefonsamtal eller brev betyder mycket!

Vaccination mot covid-19

Det är Region Sörmland som har det övergripande ansvaret för vaccination mot covid-19 i Södermanlands län. Läs mer på 1177.se/sormland.

Alla boende på kommunens särskilda boenden, som tackat ja till vaccination, har nu fått sin första och andra dos. Därefter har personer boende vid våra gruppbostäder erbjudits vaccin. Nya hyresgäster blir erbjuden vaccination när de flyttar in. Det samma gäller inom korttidsenheten.

I samverkan med Region Sörmland vaccineras också medarbetare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

För dig som har hemtjänst

För de som har hemtjänstinsatser sker vaccineringen på vårdcentralerna. Du som berörs av detta får ett brev från regionen, antingen via hemtjänstpersonal eller postledes, med instruktioner om hur bokning av tid för vaccination går till.

Läs mer på 1177.se eller kontakta Region Sörmland om du har allmänna frågor om vaccination mot covid-19.

Stöd till dig som är anhörig

Känner du dig ensam, orolig eller vill ha någon att prata med kan du ringa till kommunens anhörigkonsulent Ann-Sofie Carlsson. Hon nås på vardagar klockan 8.00–16.00 på telefonnummer 0152-297 05.

Det finns också flera nationella stödlinjer för dig som vill ha stöd eller bara prata bort en stund. Läs mer på sidan Anhöriga.

Vanliga frågor och svar

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning av covid-19.

Vi arbetar hela tiden med att minimera risken för smittspridning och har tydliga rutiner för att hantera misstänkt och konstaterad smitta.

Här är några exempel på några förebyggande åtgärder:

  • Munskydd används i all vårdnära kontakt med brukare.
  • Tydliga rutiner för provtagning av brukare och personal vid misstänkt smitta.
  • Tydliga instruktioner till medarbetare att stanna hemma vid minsta symtom.
  • Tydliga hygienanvisningar till personalen. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.

Vi rekommenderar att anhöriga tar kontakt med det aktuella särskilda boendet för att planera besöket på ett tryggt sätt tillsammans med personalen på boendet i syfte att förebygga smittspridning. Tänk på att det kan vara svårt att hålla avstånd i små lägenheter om ni är flera än två personer som besöker.

Munskydd används vid all nära omvårdnad inom kommunens vård-och omsorgsverksamheter. Vid misstänkt och konstaterad smitta används även kompletterande skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde. Plastförklädet är för engångsbruk och kastas direkt efter besöket. Flergångsvisir användas flera gånger och spritas mellan användningarna. Engångsvisir slängs efter varje användning.

Skyddsutrustningen är ett komplement till de basala hygienrutinerna som personalen följer vid alla besök hos både friska och sjuka brukare. Att följa basala hygienrutiner är grunden i allt vårdande arbete eftersom det hindrar all sorts smitta, även coronaviruset. Det vill säga att tvätta händerna och sprita händerna, att använda arbetskläder och skyddskläder.

Vi har god tillgång för närvarande. Socialkontoret har en särskild organisation för att samordna och säkra tillgången till skyddsutrustning. Vi har den skyddsutrustning som rekommenderas, det vill säga handskar, plastförkläden, munskydd och visir. Vi får leveranser från leverantörer och bevakar frågan om skyddsutrustning noga.

Nej, du tar med eget. Om du besöker en person som har smitta kan det finnas speciella undantag. Stäm med personalen på boendet.

Vi rekommenderar att du tar kontakt med det aktuella boendet för att komma överens om tidpunkt att ta mot paketet vid entrén eller planera in ett besök på boendet.

Meddela gärna att blomman är på väg så vi kan ta emot leverans vid entrén.

Strängnäs kommun ger en veckovis nulägesbild av bekräftade covid-19-fall inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Strängnäs kommun. Informationen uppdateras varje måndag. Läs mer på strangnas.se/corona.

Om en medarbetare eller brukare uppvisar symtom på covid-19 görs alltid provtagning enligt Region Sörmlands rutiner.

Vid ett bekräftat fall av covid-19 informeras brukaren av läkare. Efter samtycke från brukaren informeras även brukarens anhöriga. Vi följer sedan smittskyddsläkarens rekommendationer och har kontinuerligt en dialog med anhöriga.

Vid ett positivt provsvar inleder den läkare som lämnat provsvaret smittspårning bland personal och patienter. Bedömning av bredd på smittspårningen, det vill säga vilka som ska smittspåras, kan skilja gång från gång men det finns ett grundkoncept.

Vid konstaterad eller misstänkt coronasmitta använder personalen skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består, utöver munskydd och visir, av handskar och plastförkläde.

Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.

Närmast anhörig får efter den enskildes samtycke information om smitta.

Brukare får information om vilka rutiner som gäller och hur verksamheten påverkas av den pågående pandemin.

De brukare som bor på samma boende som en person med bekräftad covid-19 informeras eftersom de ingår i smittspårningen. Efter samtycke från brukaren informerar vi även anhöriga.

Vid misstanke om smitta eller vid konstaterad smitta hänvisas brukaren till det egna rummet. Personalen använder skyddsutrustning och följer gällande rutiner vid konstaterad smitta.

Brukaren vårdas på boendet, så länge man inte har behov av sjukhusvård.

technology, old age and people concept - happy senior woman in glasses with laptop computer at home

Stöd till dig som anhörig

Behöver du någon att prata med? Vänd dig till kommunens anhörigcentrum.

Coronainfo

Allmän information om corona

Läs mer om hur kommunen hanterar utbrottet av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2021