Medborgarlöftet för 2021 är klart

polischefen och kommundirektören

Den 11 mars skrev kommundirektör Lars Ekström och polischef Christer Sjöqvist under det nya medborgarlöftet för 2021. Fokus är fortsatt ungdomar med risk att hamna i ett liv med droger och kriminalitet.

Medborgarlöftet för 2021 utgår från medborgarnas åsikter, kunskaper på området och den lokala lägesbilden. I år kommer medborgarlöftet att ha fokus på ungdomar med normbrytande beteenden, kriminalitet och att upptäcka droger bland unga.

– Att vi och den lokala polisen tillsammans arbetar på alla nivåer för en ökad trygghet i vår kommun är avgörande för alla som bor, lever och verkar här, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun. Vi ska inte blunda för det vi ser. Den psykiska ohälsan vi ser bland många ungdomar kommer vi att behöva hantera på många olika sätt framöver. Det här är några insatser vi gör under 2021.

– Vi ska inte bli bekväma utan hela tiden fortsätta att jobba med att utveckla vårt arbete, säger Christer Sjöqvist, polischef för lokalpolis-område Eskilstuna/Strängnäs. Vi ska inte heller glömma bort alla ungdomar som inte har en problematik, annat än den att vara just ungdomar på vägen mellan barn och vuxen.

Medborgarlöftet är ett sätt för polisen i Strängnäs och kommunen att flytta det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ännu närmare kommunens invånare. Det ska bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun. Löftet är ett komplement till den lokala överenskommelsen om samverkan som finns mellan Strängnäs kommun och lokalpolisområdet Eskilstuna och Strängnäs. Strängnäs kommun och Polisen har arbetat gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor sedan 2007.

Fokusområden och aktiviteter för 2021

I medborgarlöftet har parterna kommit överens om vilka fokusområden man ska arbeta med under året och ett antal aktiviteter som ska genomföras.

Fokus för året är ungdomar med normbrytande beteenden, kriminalitet och att upptäcka droger bland unga. Ett arbete med att försöka leda in ungdomarna på andra banor än den kriminella ska göras i samverkan med vårdnadshavare och andra vuxna, samfund, näringsliv och föreningar.

Överenskommelsen betyder också att man ska samverka genom ett antal aktiviteter för att öka tryggheten och förebygga kriminalitet. Som exempel ska samarbetet mellan polisen och socialtjänsten fortsätta och utvecklas. Dialogen med unga ska fortsätta, till exempel genom trygghetsvandringar. Dessutom fortsätter arbetet i de redan upparbetade mötesformer som används idag för att skapa kontakt med ungdomar.

Uppföljning av Medborgarlöftet

Medborgarlöftet utvärderas tre gånger under året och sammanställs varje år. Resultatet av medborgarlöftet för 2020 publicerades som en nyhet på kommunens webbplats den 24 februari.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet för 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2021