Nu öppnar cykelgaraget i Läggesta

Den 2 augusti öppnar det nya inglasade cykelgaraget vid Läggesta station. Målet är att fler ska välja att ta cykeln till tågstationen.

Cykelgaraget är en av många delar i kommunens långsiktiga arbete med att främja hållbart resande. En viktig del är att underlätta för de som väljer cykeln framför bilen.

– Nu kan de som väljer att pendla till Läggesta station med cykel parkera sin cykel på ett bra och säkert sätt, säger stadsmiljöchef Anders Ekman.

Det långsiktiga målet är att ökad cykelpendling ska bidra till förbättrad folkhälsa och minskad klimatpåverkan.

– Att fler väljer att cykla är bra ur flera aspekter. Dels för den enskilde och dels ur ett klimatperspektiv. Vi vill att fler ska välja att resa på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Att låta bygga ett cykelgarage är därför en viktig del för att förbättra servicen för kommuninvånarna och samtidigt gynna ökat cyklande, säger Anders Ekman.

Cykelgaraget, som har plats för 60 vanliga cyklar och två lådcyklar, kommer att vara öppet dygnet runt. Den som vill använda garaget tecknar ett månadsabonnemang som kostar 100 kronor. På kommunens webbplats finns praktisk information om hur du tecknar abonnemanget.

Cykelgaraget har delvis finansierats med bidrag från Naturvårdsverket.

Ökad trygghet på Läggesta station
För att öka tryggheten på Läggesta station har kommunen, förutom att bygga det låsta cykelgaraget, också förstärkt belysningen och monterat kameraövervakning kring stationsområdet.

Från och med 2 augusti införs parkeringsavgift för bilar på Läggesta stations parkering. Avgiften är 300 kronor per månad och de intäkter som kommunen får in används för att finansiera drift och underhåll på stationen.
Läs mer om parkeringsavgifterna och betalningslösningen på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2021