• Startsida
  • / Nyheter
  • / Kommunen inför flera digitala lösningar inom vård och omsorg

Kommunen inför flera digitala lösningar inom vård och omsorg

Kvinna som håller i mobiltelefon

Nu utvecklas digitala lösningar för medarbetare inom socialkontoret på Strängnäs kommun. Som en del av den digitala utvecklingen kommer användningen av mobiltelefoner som arbetsverktyg att öka.

Strängnäs kommun tar vara på digitaliseringens möjligheter, både för oss själva inom kommunen, men också för dem som bor, lever och verkar här. För att hela tiden ligga i framkant arbetar vi ständigt med att utveckla och förbättra våra arbetssätt. Alltid med invånarnyttan i fokus.

Mobiltelefoner som arbetsverktyg

En del av kommunens utvecklings- och förändringsarbete är att vi just nu inför mobila arbetssätt där mobiltelefoner blir viktiga arbetsverktyg för våra medarbetare inom vård och omsorg.

I mobiltelefonerna finns tillgång till applikationer/verktyg som ska hjälpa medarbetaren i sin arbetsvardag. Det handlar bland annat om att:

  • Signera givna läkemedel eller utförda rehabiliteringsövningar
  • Öppna medicinskåp
  • Besvara larm
  • Dokumentera

Varför digitala verktyg?

Det finns flera fördelar med att utveckla och införa digitala verktyg och arbetssätt. De nya arbetssätten ska skapa en ökad trygghet och säkerhet i vård- och omsorgen. Men det innebär även tidsbesparingar för personalen och den tiden kan istället användas för det personliga mötet med brukare.

– Ett nytt och modernt arbetssätt är ett led i kommunens digitaliserings- och visionsarbete. De nya digitala verktyg som vi nu inför ska hjälpa oss i vår vardag att utföra våra uppdrag på ett säkert och effektivt sätt. Genom att ta bort mycket av det pappersarbete som finns idag kommer medarbetarna att få mer tid till dem vi faktiskt är till för, säger verksamhetsutvecklare Johanna Bandmann.

Genom att exempelvis signera läkemedel via en app som är tillgänglig i arbetstelefonen får medarbetaren en tydligare överblick över brukarens behov. Det blir enklare för medarbetare att rapportera och följa upp olika avvikelser. Samtidigt blir det enklare att se vilka tider som läkemedel ska ges och om en signering inte görs i tid kommer det upp en varning i telefonen.

Digitaliseringen syns redan i flera av våra verksamheter. Kommunen erbjuder exempelvis nyckelfria lås till personer som har hemtjänst eller trygghetslarm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2021