Hemtjänst

Pensionär har konversation med vuxen

Hemtjänst är en insats som ger dig möjlighet att bo kvar hemma och få hjälp med det som är tungt eller svårt för dig och som du inte klarar själv.

Alla har rätt att ansöka om hjälp och ansökningarna prövas efter ditt individuella behov. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som du är berättigad.

Ansökan kan vara både skriftlig, muntlig eller via våra e-tjänster.

För att få mer information kan du vända dig till kontaktcenter på 0152-29100. Där kan du också bli hänvisad vidare om du vill göra en ansökan och inte kan använda e-tjänsten nedan.

Om du får ett avslag eller delavslag på din ansökan kan du överklaga det till Förvaltningsrätten.

Valfrihet i hemtjänsten

Du som är beviljad hemtjänst har möjlighet att välja vilken utförare du vill ha. Det finns fyra utförare, tre privata och den kommunala. Alla arbetar enligt de krav som socialnämnden har angett.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2022 att delar av hemtjänsten ska upphandlas och att möjligheten att tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten ska avvecklas. Läs mer om processen och vanliga frågor och svar på sidan Förändringar inom hemtjänsten.

Nyckelfria lås

Du som har hemtjänst eller trygghetslarm och som själv inte kan öppna dörren får ett nyckelfritt lås monterat på din dörr. Därmed behöver hemtjänsten inte använda traditionella nycklar för att låsa upp hos dig. De använder sin mobiltelefon istället. För dig är låsen en säkerhet eftersom all aktivitet med låsen loggas och blir spårbart.

Låsen tillhandahålls utan kostnad av Strängnäs kommun och gäller kunder med såväl kommunal som privat utförare.

De allra flesta dörrar kan ha ett nyckelfritt lås.

Digitala inköp inom hemtjänsten

Strängnäs kommun inför under våren 2022 ett nytt arbetssätt inom hemtjänsten vid inköp av dagligvaror. Förändringen innebär att hemtjänsten successivt kommer gå över till att handla dagligvaror via nätet. Läs mer på sidan Digitala inköp inom hemtjänsten.

Synpunkter och klagomål

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi är måna om att du är nöjd med oss. Om du har synpunkter och frågor kan du alltid vända dig till
din omsorgskontakt eller till någon annan på hemtjänsten.

Du kan också använda vår e-tjänsten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2024