Stor bredd bland årets kulturstipendiater

Illustration till kommunens kulturstipendier

Allt från musiker, keramiker och skådespelare till arrangörer och föreningar finns representerade när Strängnäs kommun delar ut årets kulturstipendier.

Precis som förra året delar Strängnäs kommun ut kulturstipendier inom olika konstformer. Den totala stipendiesumman är på 50 000 kronor och kan sökas av enskilda personer, organisationer eller grupper.

- Det känns roligt att se att vi även detta år har fått in så många ansökningar och nomineringar. Det speglar verkligen mångfalden av kulturaktörer med koppling till kommunen och det känns roligt att få visa vår uppskattning till deras arbete, säger Monica Lindell Rylén, kulturnämndens ordförande (S).

Beslut om kulturstipendiet baseras på en sammanvägd bedömning av de insatser personen, organisationen eller föreningen gjort inom sitt kulturområde och vilken anknytning det har till kommunen.

Strängnäs kommuns kulturstipendiater 2021 är:


Lena Arleij: Keramiker som bor och verkar strax utanför Mariefred. Hon är bildlärare med examen från Konstfack men arbetar nu heltid med keramiken. Lena Arleij tilldelas stipendiet för sina kreativa skapelser i stengods som väcker stor glädje och lust hos betraktaren.

Ensemble: Ett ungt företag som de senaste året skapat digitala och fysiska arrangemang för ungdomar och tillgängliggjort kulturuttryck under pandemin på ett föredömligt sätt. Ensemble tilldelas stipendiet för att ha inspirerat och uppmanat unga människor att uttrycka sig och för att ha skapat plattformar för musiker och konstnärer under pandemin.

Lotta Lagerström: Skådespelare som 2008 startade Teater Rita Prick som dramatiserat gamla folksagor. Hon driver även Clownclubben – Sörmlands sjukhusclowner som gör ett viktigt arbete för svårt sjuka barn. Lotta Lagerström tilldelas stipendiet för sitt arbete med att skapa fantasifulla världar med sin levande och starka publikkontakt.

Olle Lindberg: Framstående och mångsidig musiker, sångare och tonsättare. Olle är lärare på Musikhögskolan i Stockholm och tillsammans med sin hustru Agnes Enerlund Lindberg framträder han i duon A&O. Olle Lindberg tilldelas stipendiet för sina imponerande verk samt framförandet av A requiem For The Living i Strängnäs domkyrka 2019.

Mariefreds hembygdsförening: En aktiv hembygdsförening som levandegör ett betydelsefullt kulturarv i Strängnäs kommun och förvaltar Callanderska gården i Mariefred. Mariefreds hembygdsförening tilldelas stipendiet för sitt arbete med att väcka och utveckla intresset för den gemensamma hembygden.

För mer information om Strängnäs kommuns kulturstipendier www.strangnas.se/kulturstipendier

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2021